ŘEBŘÍČEK OBECNÝ (Achillea millefolium) - stanoviště

Řebříček se hojně vyskytuje na sušších slunných místech s kamenitým nebo písčitým podkladem. Najdeme ho na loukách, stráních, pastvinách, podél cest či rumištích.