MOCHNA NÁTRŽNÍK (Potentilla erecta) - stanoviště

Roste hojně ve světlých lesích, na suchých loukách, rašeliništích, pastvinách, v příkopech a kolem lesních cest. Preferuje nevápnité a kyselé půdy.