MOCHNA HUSÍ (Potentilla anserina) - stanoviště

Roste hojně u cest, železničních náspech, rumištích, na loukách a travnatých březích rybníků. Preferuje vlhké, hlinité a dusíkaté půdy.