•  
 

Oborové přijímací zkoušky

Bakalářská studia

Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku na níže uvedené bakalářské studijní obory, mají kromě Testu studijních předpokladů povinnou také oborovou přijímací zkoušku. Studijní obory, které nejsou mezi níže uvedenými obory zahrnuty, neobsahují přijímací oborovou zkoušku.

Termín konání oborových zkoušek: 16.-22. dubna 2018

Navazující magisterská studia

Řádné přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2018/2019 začíná od 1. února 2018. Po tomto datu budou aktualizovány všechny související webové stránky pro uchazeče o navazující magisterské studium.

Termín: 21. května - 1. června 2018

Všichni uchazeči, kteří si podali e-přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu, konají přijímací zkoušku podle níže uvedeného rozpisu.

Písemný test Anglický jazyk (info)

 • AJ2 Učitelství anglického jazyka pro ZŠ

Písemný test Český jazyk a literatura (info)

 • CJ2S Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a SŠ

Písemný test Fyzika (info)

 • FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ

Písemný test Hudební výchova (info)

 • HV2S Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a SŠ

Písemný test Chemie (info)

 • CH2 Učitelství chemie pro ZŠ

Písemný test Inkluzivní (speciální) pedagogika (info)

 • SPZP Speciální pedagogika
 • SPPU Speciální pedagogika pro učitele
 • SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky
 • SPAN Speciální andragogika
 • SP2S Učitelství speciální pedagogiky pro SŠ

Písemný test Logopedie a surdopedie (info)

 • SPKT Speciální pedagogika – komunikační techniky

Písemný test pro obory se zaměřením na odborné vzdělávání (info)

 • SPOV Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
 • UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Písemný test pro obor sociální pedagogika (info)

 • SOCP Sociální pedagogika
 • SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Písemný test Základy věd o člověku (info)

 • Všechny studijní obory programu N-ZS Učitelství pro základní školy. Výjimkou jsou jednooborová studia FY2 Učitelství fyziky pro ZŠ a CH2 Učitelství chemie pro ZŠ (uchazeči o tato jednooborová studia nekonají test ZVČ).

Zkouška z výtvarné výchovy (info)

 • GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
 • VV2S Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ

Související odkazy