•  
 

Oborové přijímací zkoušky

Bakalářská studia

Termín: 11.-22. dubna 2016

Uchazeči, kteří mají zaregistrovanou přihlášku na níže uvedené bakalářské studijní obory, mají kromě Testu studijních předpokladů povinné také oborové přijímací zkoušky. Studijní obory, které nejsou mezi níže uvedenými obory zahrnuty, neobsahují přijímací oborovou zkoušku. Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč do konce března 2016.

Podrobnosti o jednotlivých oborových zkouškách najdete zde

Oborové přijímací zkoušky jsou vypsány pro tyto studijní obory:

 • FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (písemný test z FJ)
 • HV3S Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z HV)
 • LAJ Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (písemný test z AJ)
 • AJ3 Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy (písemný test z AJ)
 • HV3 Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy (oborová zkouška z HV)
 • VV3 Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy (oborová zkouška z VV)
 • SVV3S Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z VV)
 • VI3S Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z VV)
 • VV3S Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (oborová zkouška z VV)

Navazující magisterská studia

Termín: 23. května - 3. června 2016

Všichni uchazeči, kteří si zaregistrovali e-přihlášku do navazujícího magisterského studijního programu, konají přijímací zkoušku podle příslušného studijního oboru (nekonají Test studijních předpokladů). Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč doporučenou poštou na svou kontaktní adresu v polovině května 2016.

Podrobnosti o jednotlivých oborových zkouškách najdete zde

Přijímací zkoušky jsou vypsány pro navazující magisterské studijní programy/obory následovně:

Studijní program N-PD Pedagogika:

 • obor SOCP Sociální pedagogika (písemný test)
 • obor SOVC Sociální pedagogika a volný čas (písemný test)

Studijní program N-SPD Speciální pedagogika:

 • obor SPZP Speciální pedagogika (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky)
 • obor SPPU Speciální pedagogika pro učitele (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky)
 • obor SPAN Speciální andragogika (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky)

Studijní program N-SS Učitelství pro střední školy:

 • obor GAL2S Galerijní pedagogika a zprostředkování umění (zkouška z výtvarné výchovy)
 • obor HL2S Hlasová výchova (zkouška z hlasové výchovy)
 • obor HV2S Hudební výchova (písemný test z hudební výchovy)
 • obor KL2S Hra na klavír (zkouška z hry na klavír)
 • obor SP2S Speciální pedagogika (písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky)
 • obor SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních škol (písemný test z pedagogiky a psychologie)
 • obor UOP Učitelství odborných předmětů pro střední školy (písemný test z pedagogiky a psychologie)
 • obor VI2S Vizuální tvorba (zkouška z výtvarné výchovy)
 • obor VV2S Výtvarná výchova (zkouška z výtvarné výchovy)

Studijní program N-ZS Učitelství pro základní školy:

 • všechny kombinace dvou studijních oborů (písemný test ze základů věd o člověku)
 • obor AJJ Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (písemný test ze základů věd o člověku a písemný test z anglického jazyka)
 • obor AJ2 Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy v kombinaci s druhým studijním oborem (písemný test ze základů věd o člověku a písemný test z anglického jazyka)
 • obor FJJ Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (písemný test ze základů věd o člověku)
 • obor NJJ Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy (písemný test ze základů věd o člověku)
 • obor RJJ Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy (písemný test ze základů věd o člověku)
 • obor VV2 Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy v kombinaci s druhým studijním oborem (písemný test ze základů věd o člověku a zkouška z výtvarné výchovy)

O písemném přijímacím testu obecně

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečtena 1/4 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Výsledek ve skupině uchazečů se vyjadřuje percentilem. Percentil vyjadřuje, kolik procent účastníků testu měl stejný nebo horší výsledek než Vy. Výsledková listina je vytvořena seřazením součtu hodnot získaných percentilů všech součástí přijímacích zkoušek od nejvyššího po nejnižší.

Související odkazy