•  
   

Kontakt – Katedra speciální pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky

Adresa:

Katedra speciální pedagogiky PdF MU
Poříčí 9
Brno
603 00


Vedoucí katedry

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Tel.: +420 549 49 1665
E-mail: vitkova@ped.muni.cz


Organizační referentka katedry

Mgr. Jitka Halešová
Tel.: +420 549 49 3569
E-mail: halesova@ped.muni.cz

Organizační referentka IVIV

Mgr. Klára Dobrovolná, DiS. (mateřská dovolená)
Tel.: +420 549 49 5473
E-mail: zelinkova@ped.muni.cz