Kontakt |

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Nejbližší očekávané akce

  • Pro tuto chvíli nejsou plánované žádné akce.
Další..

Pomoc rodinám s dětmi s postižením z Ukrajiny

Speciální pedagogika je oborem vycházejícím z respektu a citlivého vnímání životní situace osob se speciálními vzdělávacími potřebami, jejímž cílem je pomoci jim nalézt místo v životě a společnosti. Každý den se učíme společně – naslouchat, rozumět a sdílet.

Náš tým připravuje budoucí speciální pedagogy pro práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových kategorií – raného a předškolního věku, v období školního věku, adolescence, v dospělosti a stáří.

Nabízíme studium v prezenční a kombinované formě, dále můžete volit studium dvouoborové, zaměřené na učitelství, a jednooborové studium, směřující k poradenské činnosti. V souladu se zvolenými studijními plány studia se studentky a studenti seznamují v kontextu komplexní podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami s možnostmi edukace v prostředí inkluzivních i samostatně zřízených škol, s postupy speciálně pedagogické intervence. Učí se také orientaci v důležitém zázemí v mezioborové spolupráci i komunikaci s klíčovými osobami – zákonnými zástupci a rodinnými příslušníky. Vlastní poznatky a postupy práce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami si ověřují a rozšiřují během praxe realizované ve školách a dalších zařízeních, s nimiž naše katedra dlouhodobě spolupracuje.

Poříčí 9, 603 00 Brno
Masarykova universita | MU
© Pedagogická fakulta MU | Hosting zajišťuje Pdf MU