•  
   

Německý jazyk

CJV na PedF zabezpěčuje realizaci a výuku těchto předmětů NJ:

Bakalářské studium

Prezenční:

CJV_NJA2 Vstupní test NJ – A2

SZ7BP_1NB1 Němčina pro pedagogy – A /JS/
SZ7BP_2NB1 Němčina pro pedagogy – B /PS/

SP4BP_1NB1 Němčina pro speciální pedagogy – A /JS/
SP4BP_2NB1 Němčina pro speciální pedagogy – B /PS/

SV4BP_1NB1 Němčina pro sociální pedagogy – A /JS/
SV4BP_2NB1 Němčina pro sociální pedagogy – B /PS/

SZ3BP_1NB1 Němčina pro učitelství praktického vyučování – A /JS/
SZ3BP_2NB1Němčina pro učitelství praktického vyučování – B /PS/

Kombinované:

CJV_NJA2k Vstupní test NJ – A2

SP4BK_CJNJ Němčina pro speciální pedagogy /JS/
SC4BK_CJNJ Němčina pro sociální pedagogy /JS/
SZ3BK_CJNJ Němčina pro učitelství praktického vyučování/JS/

Magisterské studium

Prezenční:
SZ7MP_1NB2 Němčina pro pedagogy – C /PS/
SZ7MP_2NB2 Němčina pro pedagogy – D /JS/

SP4MP_1NB2 Němčina pro speciální pedagogy – C  /PS/
SP4MP_2NB2 Němčina pro speciální pedagogy – D /JS/

SV4MP_1NB2 Němčina pro sociální pedagogy – C  /PS/
SV4MP_2NB2 Němčina pro sociální pedagogy – D /JS/

Kombinované:
SP4MK_CJNJ Němčina pro speciální pedagogy – NJ /PS/
SC4MK_CJNJ Němčina pro sociální pedagogy – NJ /PS/
SZ3MK_CJAJ Anglický jazyk pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ /PS/

*/JS/: výuka probíhá v jarním semestru
*/PS/: výuka probíhá v podzimním semestru

Doktorské studium

RCSZ_NJC1 Německý jazyk pro doktorské studium

Podrobné informace pro jednotlivé předměty a aktuální semestr (vyučující, sylaby, požadavky na ukončení, doporučenou literaturu apod.) naleznete v KATALOGU PŘEDMĚTŮ na is.muni.cz.