•  
 

Závěrečné zkoušky

Přihlášky

Přihláška k závěrečné zkoušce

Přihláška k závěrečné zkoušce - formulář platný pro programy OVP, Vychovatelství, Pedagog volného času a Učitel odborných předmětů

Pokyny pro účastníky CŽV přijaté od akademického roku 2011/2012

Vzhledem k novelizaci Řádu celoživotního vzdělávání MU vzniká povinnost vkládat práce do IS i pro účastníky rozšiřujících programů celoživotního vzdělávání, přijaté od akademického roku 2011/2012. Účastníci CŽV přijatí před rokem 2011 práci do ISu nevkládají!

Termíny a podmínky pro vkládání prací do IS MU

  1. Do 20. 2. 2017 si posluchači zadají téma v balíku prací CŽV příslušné katedry.
  2. Po 20. 2. 2017 bude hromadně otevřen archiv prací. Od tohoto okamžiku bude možno vložit práci do archivu prací v IS.
  3. Poslední termín pro vložení práce do IS bude termín pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Tento termín bude zveřejněn v harmonogramu závěrečných zkoušek na webových stránkách celoživotního vzdělávání od 1. 3. 2017.
  4. Centrum celoživotního vzdělávání přebírá práci v archivu až v okamžiku podání přihlášky k ZZK. Po tomto úkonu bude práce v archivu přístupná vedoucímu.
  5. Podmínkou pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce je splnění všech zkoušek a zápočtů včetně zápočtu za odevzdání kompletní vyvázané závěrečné práce a vložení práce do archivu prací v IS.
  6. Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.
  7. Závěrečnou práci odevzdáváte ve dvou výtiscích vedoucímu práce. 

Účastníci CŽV doplňujících programů si pouze zadávají téma v balíku prací příslušné katedry, ale práce do ISu nevkládají.