•  
 

Závěrečné zkoušky

Přihlášky

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze)

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze) - pouze pro DPS Doplňující studium speciální pedagogiky - specializace

Vyplněnou přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách Centra Celoživotního vzdělávání nebo ji mimo úřední hodiny můžete vhodit do schránky Centra celoživotního vzdělávání (Poříčí 7, přízemí, vedle Podatelny). Přihlášku lze také zaslat poštou nebo e-mailem (naskenovanou s podpisem). 

Harmonogram závěrečných zkoušek 2017

Stáhněte si rozpisy s termíny závěrečných zkoušek a složením jednotlivých komisí. Rozpisy jsou každoročně zveřejňovány k 1. březnu.

Mimořádné termíny závěrečných zkoušek - leden/únor 2017

  Jmenný rozpis účastníků závěrečných zkoušek 2017

  Jmenný rozpis účastníků bude zveřejněn po stanoveném datu sběru přihlášek.

  Pokyny pro účastníky CŽV přijaté od akademického roku 2011/2012

  Vzhledem k novelizaci Řádu celoživotního vzdělávání MU vzniká povinnost vkládat práce do IS i pro účastníky rozšiřujících programů celoživotního vzdělávání, přijaté od akademického roku 2011/2012. Účastníci CŽV přijatí před rokem 2011 práci do ISu nevkládají!

  Termíny a podmínky pro vkládání prací do IS MU

  1. Do 20. 2. 2017 si posluchači zadají téma v balíku prací CŽV příslušné katedry.
  2. Po 20. 2. 2017 bude hromadně otevřen archiv prací. Od tohoto okamžiku bude možno vložit práci do archivu prací v IS.
  3. Poslední termín pro vložení práce do IS bude termín pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Tento termín bude zveřejněn v harmonogramu závěrečných zkoušek na webových stránkách celoživotního vzdělávání od 1. 3. 2017.
  4. Centrum celoživotního vzdělávání přebírá práci v archivu až v okamžiku podání přihlášky k ZZK. Po tomto úkonu bude práce v archivu přístupná vedoucímu.
  5. Podmínkou pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce je splnění všech zkoušek a zápočtů včetně zápočtu za odevzdání kompletní vyvázané závěrečné práce a vložení práce do archivu prací v IS.
  6. Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.
  7. Závěrečnou práci odevzdáváte ve dvou výtiscích vedoucímu práce. 

  Účastníci CŽV doplňujících programů si pouze zadávají téma v balíku prací příslušné katedry, ale práce do ISu nevkládají.