VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:
ČESKO-SLOVENSKÉ ZKUŠENOSTIHEALTH EDUCATION:
CZECH-SLOVAK EXPERIENCES