ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:
 ČESKO-SLOVENSKÉ ZKUŠENOSTI


TEXT PUBLIKACE
 
 

Vědecká redakční rada

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci výzkumného záměru „Škola zdraví pro 21.století“ (MSM 216212421).


prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Faculty of Education, University of Hradec Kralove, CZ
prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.
Faculty of Science, Masaryk University, Brno, CZ
prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
Faculty of Education, Masaryk University, Brno, CZ
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc
Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, CZ
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. 
Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, SK
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, CZ
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Faculty of Physical Culture, Palacky University, Olomouc, CZ
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, CZ


Vědecká redakční rada MU

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Mgr. Iva Zlatušková
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Ing. Radmila Droběnová, Ph.D.
Mgr. Michaela Hanousková
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Mgr. Petra Polčáková
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
PhDr. Alena Mizerová


recenzenti:

prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Masarykova univerzita , Brno, CZ

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Slovenská akadémia vied, Bratislava, SK


© 2011 Masarykova univerzita
© 2011 Evžen Řehulka (ed.)
© 2011 MSD


ISBN 978-80-210-5723-4 (Masarykova univerzita. Brno)
ISBN 978-80-7392-188-0 (MSD. Brno)

 
SEZNAM AUTORŮ

SOFTWARE