ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
PODNĚTY KE VZDĚLÁVACÍM OBLASTEM


TEXT PUBLIKACE
 
 

Vědecká redakční rada

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci výzkumného záměru „Škola zdraví pro 21.století“ (MSM 216212421).


Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, ČR
Prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR

Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.

Pedagogická fakulta Masarykova univerzita, Brno, ČR
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno, ČR


Vědecká redakční rada MU

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Mgr. Iva Zlatušková
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Mgr. Michaela Hanousková
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Mgr. Petra Polčáková
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
PhDr. Alena Mizerová


recenzenti:

prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě, CZ

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Masarykova univerzita, Brno, CZ


© 2011 Masarykova univerzita
© 2011 Evžen Řehulka (ed.)
© 2011 MSD


ISBN 978-80-210-5524-7 (Masarykova univerzita. Brno)
ISBN 978-80-7392-162-0 (MSD. Brno)

 
SEZNAM AUTORŮ

SOFTWARE