SEZNAM AUTORŮ

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
PODNĚTY 
KE VZDĚLÁVACÍM OBLASTEM

TEXT PUBLIKACE

 

KONTAKTY


 

A B C D E F G H I J K L M

SOFTWARE

 

N O P  Q 

 

 S  T U  V  W X Y Z

 

 

B

BIRKNEROVÁ ZUZANA
PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu, Katedra manažérskej psychológie
Konštantínova 16, 080 01 Prešov, SK
E-mail: zbirknerova@unipo.sk

 

 

-5- 
SOCIÁLNY KONTEXT ŠKOLY A VÝCHOVA K ZDRAVIU

 

 


 

 

C

COUFAL MIROSLAV
Mgr. Miroslav Coufal
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Preventivně informační oddělení
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, CZ
E-mail:mcoufal@email.cz

 

 

-25-
INTERVENCE POMOCÍ METOD DV V PREVENTIVNÍ ČINNOSTI POLICISTŮ

 

 


 

 

ČAPKA FRANTIŠEK
Doc. PhDr. František ČAPKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, CZ
Tel.: 549 49 7266, E-mail: capka@ped.muni.cz

 

 

-2- 
GUSTAV KABRHEL – ZAKLADATEL ČESKÉ HYGIENICKÉ ŠKOLY A JEHO PŘÍNOS K PROBLEMATICE ŠKOLA A ZDRAVÍ

 

 


 

 

H

HOLČÍK JAN  
prof. MUDr. Jan HOLČÍK, DrSc.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a veřejného
zdravotnictví, Komenského nám. 2, 662 43 Brno
Tel.: 549 49 4007, E-mail: jholcik@med.muni.cz

 

 

-1-
SYSTÉM PÉČE O ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST

 

 


 

 

HORKÁ HANA
doc. PhDr. Hana Horká, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: horka@ped.muni.cz, tel.: +420 549 49 4496

 

 

-21-
LIDSKÉ ZDRAVÍ A SILNIČNÍ DOPRAVA

 

 


 

 

HROMÁDKA ZDENĚK
Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: 13549@ped.muni.cz, tel. 776 097 879

 

 

-21-
LIDSKÉ ZDRAVÍ A SILNIČNÍ DOPRAVA

 

 


    HRUBÁ DRAHOSLAVA
prof. Mudr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav preventivního lékařství
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, CZ
E-mail: hruba@med.muni.cz, tel.: +420 549 59 4068
    -12-
DISEMINACE EDUKAČNÍHO PROGRAMU „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ DO PRAXE ŠKOL
    -13-
NEKUŘÁCKÉ DOMOVY: UTOPIE NEBO NUTNOST A BUDOUCÍ REALITA?
    -14-
DESETILETÍ KUŘÁCI SE LIŠÍ OD SVÝCH NEKOUŘÍCÍCH VRSTEVNÍKŮ
   

 

 

K

KOHOUTEK RUDOLF
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: kohoutek@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 4902

 

 

-11-
STRESORY UČITELU ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (ZEJMÉNA STRESORY ZPŮSOBENÉ UČITELŮM ŽÁKY)

 

 


 

 

KOLÁŘOVÁ IVANA  
PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc.
Masaryk University, Faculty of Education, Department of Czech Language
Poříčí 9/11, 603 00 Brno, CZ, Phone: 00420 549 49 5056, E-mail: kolarova@ped.muni.cz

 

 

-22- 
CO VYPADÁ A CO NA NÁS PŮSOBÍ ZDRAVĚ, NEZDRAVĚ, CHOROBNĚ

 

 


 

 

KORYČÁNKOVÁ SIMONA
PhDr. Simona Koryčáková, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: korycankova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 4677

 

 

-4-
V. M. BECHTĚREV A ZÁKLADY PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ

 

 


    KUKLA LUBOMÍR
doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Bieblova 161/16, 613 00 Brno, CZ
E-mail: lkukla@med.muni.cz, tel.: +420 549 59 3715
    -26-
POPÁLENINY A OPAŘENINY V DĚTSKÉ POPULACI DO 5 LET VĚKU

 

 


 

 

L

LAJČIAKOVÁ PETRA
PaedDr Petra Lajčiaková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra psychológie
Hrabovská cesta, 1034 01 Ružomberok, CZ
E-mail: lajciakova@ff.ku.sk, tel.: +421 44 43 22 708

 

 

-20-
OSOBNÁ MORÁLKA AKO DETERMINANT MENTÁLNEHO ZDRAVIA

 

 


 

 

LIBA JOZEF
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta PU
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, SK
E-mail : libajo@unipo.sk

 

 

-8- 
VÝCHOVA K ZDRAVIU V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM PROGRAME PRIMÁRNEJ ŠKOLY

 

 


 

 

M

MIKULÍK VÍT
Ing. Vít Mikulík
Vysoké učení technické Brno, Fakulta architektury
Poříčí 5, 639 00 Brno, CZ
e-mail:  mikulik@fa.vutbr.cz, tel.: +420 541 146 600

 

 

-27-
NÁVRHY JAK KONKRÉTNĚ UPLATNIT KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ ČI VÝUCE USKUTEČŇOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

 

 


 

 

MLČÁK ZDENĚK
PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Reální 5, 702 00 Ostrava 1, CZ
E-mail: zdenek.mlcak@osu.cz

 

 

-24- 
PSYCHOLOGICKÁ PROBLEMATIKA DOBROVOLNICTVÍ V KONTEXTU ŠKOLNÍ VÝCHOVY

 

 


    MUŽÍK VLADISLAV 
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: muzik@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 5719
    -19- 
SONDA DO ŠKOLNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
   
    MUŽÍKOVÁ LEONA
PhDr Leona Mužíková, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: muzikova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 1620
    -6- 
VÝZNAM METODY MODELOVÁNÍ PRO IMPLEMENTACI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ DO ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
   

 

 

P

PAVELEKOVÁ IVONA
Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie
Priemyselná 4, Trnava, SK, E-mail: ipavelek@truni.sk

 

 

-15-
ALKOHOLIZMUS AKO SPOLOČENSKÝ A BIOLOGICKÝ PROBLÉM

 

 

-17-
MAJÚ OBÉZNI RODIČIA OBÉZNE DETI?

 

 


    PAVLOVSKÁ MARIE
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: pavlovska@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 6195
    -25-
INTERVENCE POMOCÍ METOD DV V PREVENTIVNÍ ČINNOSTI POLICISTŮ
   

 

 

PETERKOVÁ VIERA
Ing.Viera PETERKOVÁ
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biológie
Priemyselná 4, Trnava, SK, E-mail: vpeterka@truni.sk

 

 

-15-
ALKOHOLIZMUS AKO SPOLOČENSKÝ A BIOLOGICKÝ PROBLÉM

 

 

-17-
MAJÚ OBÉZNI RODIČIA OBÉZNE DETI?

 

 


 

 

POPELKOVÁ MARTA
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Kraskova 1, 949 01 Nitra, SK
E-mail: mpopelkova@ukf.sk, tel.: +421 37 6408 789

 

 

-10- 
SPOKOJNOSŤ UČITEĹOV SO ZDRAVÍM

 

 


 

 

PORTÍK MILAN
prof. PhDr. Milan Portík, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta PU
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, SK

 

 

-8-
VÝCHOVA K ZDRAVIU V ŠKOLSKOM VZDELÁVACOM PROGRAME PRIMÁRNEJ ŠKOLY

   

 

 

PROCHÁZKOVÁ LENKA
PhDr. Mgr. Lenka Procházková
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: prochazkova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 4137

 

 

-16- 
ZNALOSTI, POSTOJE A INFORMOVANOST STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O FENOMÉNU MENTÁLNÍ ANOREXIE A MENTÁLNÍ BULIMIE

 

 


 

 

R

ŘEHULKA EVŽEN
prof. Phdr. Evžen Řehulka, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: rehulka@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 6671

 

 

-0- 
ÚVOD

    -11- 
STRESORY UČITELU ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (ZEJMÉNA STRESORY ZPŮSOBENÉ UČITELŮM ŽÁKY)

 

 


 

 

S

STADLEROVÁ HANA
PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
Poříčí 7, 603 00 Brno, CZ
E-mail: stadlerova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 689

 

 

-13-
VÝTVARNÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE JAKO PROSTOR DUŠEVNÍ POHODY DÍTĚTE

 

 


 

 

SYSLOVÁ ZORA 
PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: syslova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 49 3960

 

 

-7- 
NÁSTROJE PRO VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V SÍTI PROGRAMU ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

 

 


    ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ JITKA
doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra pedagogické a školní psychologie
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, CZ
E-mail: jitka.cizkova@osu.cz
    -9-
SLEDOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA UČITELŮ A STUDENTŮ UČITELSTVÍ
   
    T

TALIÁNOVÁ MAGDA
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395, 530 10 Pardubice, CZ
E-mail: magda.talianova@upce.cz

    -18-
EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ S NADVÁHOU
   
    V

VACULÍK JAROSLAV
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Poříčí 31, 603 00 Brno, CZ
E-mail: vaculik@ped.muni.cz, tel.: +420 549 59 7470

    -3-
INSTITUCE ŠKOLNÍCH LÉKAŘŮ V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU
   

 

 

Ž

ŽALOUDÍKOVÁ IVA
PhDr. Mgr. Iva ŽALOUDÍKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie 
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 6688, E-mail: zaloudikova@ped.muni.cz

 

 

-12-
DISEMINACE EDUKAČNÍHO PROGRAMU „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ DO PRAXE ŠKOL

 

 

-13-
NEKUŘÁCKÉ DOMOVY: UTOPIE NEBO NUTNOST A BUDOUCÍ REALITA?

    -14-
DESETILETÍ KUŘÁCI SE LIŠÍ OD SVÝCH NEKOUŘÍCÍCH VRSTEVNÍKŮ