TEXT PUBLIKACE

 
SEZNAM AUTORŮ
SOFTWARE
 
 
 

 

PUBLIKACE REPREZENTUJE PRÁCE ŘEŠENÉ
v rámci projektů zaměřených na problematiku zdraví a kvality života

GA AV ČR IAA7025403
Paradigm of health and quality of life: methodological, personality and ontogenetic aspects
MSM00216224721
School and Health in 21. Century
GAČR 406-07-1384

Quality of life in children surviving cancer: A developmental approach
GAČR 406-06-0035
Quality of life in chidren and adolescents

Publikace byla finančně podpořena grantem GA AV ČR IAA7025403 Paradigma zdraví a kvality života: aspekt metodologický, osobnostní a ontogenetický 
a výzkumným záměrem
 MSM00216224721 Škola a zdraví v 21. století.