SEZNAM AUTORŮ

KONTAKTY

 
A B C D E F G H CH I J K L
M N O P R S T U V W X Y Z
 
 
 

TEXT PUBLIKACE

 

 

 

BLAHUTKOVÁ MARIE

B

SOFTWARE


Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Masarykova univerzita Brno - Fakulta sportovních studií Sladkého 13, 617 00 Brno
E-mail: blahutkova@fsps.muni.cz 


ABSTAKTA
BIBLIOGRAFIE

- 7 -

VÝZNAM PRÁCE HERNÍHO SPECIALISTY S KINEZIOTERAPEUTICKOU SPECIALIZACÍ U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ

- 8 -

VLIV VYUČOVACÍHO PROCESU V NAŠICH ZŠ PŘI NEMOCNICÍCH NAKVALITU ŽIVOTA NEMOCNÉHO DÍTĚTE

- 9 -

VOLNÝ ČAS DĚTÍ V NEMOCNICI A KVALITA ŽIVOTA


 

BLATNÝ MAREK

Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
Psychologický ústav AV ČR, Brno
Veveří 97, 602 00 Brno
E-mail: blatny@psu.cas.cz

 

- 5 -

NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP


 

BUCHTOVÁ BOŽENA

Doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc. Masarykova univerzita Brno Ekonomicko - správní fakulta Lipová 41a, 602 00 Brno
E-mail: buchtova.smajsova@econ.muni.cz

- 12 -

KVALITA ŽIVOTA DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH


DLOUHÁ JANA

D


Mgr. Jana Dlouhá

Univerzita Hradec Králové -  Pedagogická fakulta Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
E-mail: dlouha@uhk.cz

- 8 -

VLIV VYUČOVACÍHO PROCESU V NAŠICH ZŠ PŘI NEMOCNICÍCH NAKVALITU ŽIVOTA NEMOCNÉHO DÍTĚTE

- 9 -

VOLNÝ ČAS DĚTÍ V NEMOCNICI A KVALITA ŽIVOTA


HOBZOVÁ HANA

H


Mgr. Hana Hobzová

Masarykova univerzita Brno - Fakulta sociálních studií Joštova 10, 602 00 Brno
E-mail: hobzovahana@seznam.cz  
- 14 - KVALITA ŽIVOTA VE STÁŘÍ

HRSTKOVÁ HANA

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice
Černopolní 9, 662 63 Brno
E-mail: hrstkova@fnbrno.cz

- 5 - NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP

JELÍNEK MARTIN

J


PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, Brno
Veveří 97, 602 00 Brno
E-mail: jelinek@psu.cas.cz
- 5 - NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP

KÁROVÁ ŠÁRKA

 K


MUDr. Šárka Kárová

Masarykovy univerzity Brno -  Lékařská fakulta
Ústav psychologie a somatiky
E-mail: skarova@med.muni.cz  
- 5 - NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP

KEPÁK TOMÁŠ

MUDr. Tomáš Kepák
Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice0
Černopolní 9, 662 63 Brno
E-mail: tkepak@fnbrno.cz

- 5 - NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP

KOHOUTEK RUDOLF

Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
Masarykova univerzita Brno -  Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
E-mail: kohoutek@ped.muni.cz

- 11 -

PSYCHOTRAUMATIZACE ŽÁKŮ, STUDENTŮ I UČITELŮ NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH


MAREŠ JIŘÍ

 M


Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství
Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
E-mail: mares@lfhk.cuni.cz  
- 2 - PARADOXY KVALITY ŽIVOTA, KTERÁ SOUVISÍ SE ZDRAVÍM (HRQL)

MAREŠOVÁ JANA

MUDr. Jana Marešová
Univerzita Karlova -  Lékařská fakulta v Hradci Králové Dětská klinika LF UK
E-mail: maresovaj@fnhk.cz

- 2 -

PARADOXY KVALITY ŽIVOTA, KTERÁ SOUVISÍ SE ZDRAVÍM (HRQL)


NAVRÁTILOVÁ PETRA

N


Mgr. Petra Navrátilová

Fakultní nemocnice Brno - Psychiatrická klinika
Jihlavská 20, 625 00 Brno
E-mail:40089@mail.muni.cz
 

- 5 -

NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP


OCETKOVÁ IRENA

 O


PhDr., Ing. Irena Ocetková, PhD.
Masarykova univerzita Brno -  Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
E-mail: ocetkova@ped.muni.cz  

- 13 -

ÚLOHA SPIRITUALITY V KVALITĚ ŽIVOTA A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI U MLADÝCH LIDÍ


PILÁT MILAN

P


Mgr. Milan Pilát

Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice
Černopolní 9, 662 63 Brno
E-mail: mpilat@fnbrno.cz  
- 5 - NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP

ŘEHULKA EVŽEN

 R


Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Masarykova univerzita Brno - Pedagogická fakulta
Poříčí 31, 603 00 Brno
E-mail: rehulka@ped.muni.cz  

- 1 - ÚVOD
- 3 - OTÁZKY KVALITY ŽIVOTA NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍCH VÝZKUMŮ

ŘEHULKOVÁ OLIVA

PhDr. Oliva Řehulková

Psychologický ústav AV ČR, Brno
Veveří 97, 602 00 Brno0
E-mail: oreh@psu.cas.cz

- 1 - ÚVOD
- 3 - OTÁZKY KVALITY ŽIVOTA NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍCH VÝZKUMŮ

SLEZÁČKOVÁ ALENA

 S


Mgr. Alena Slezáčková
Psychologický ústav AV ČR, Brno
Veveří 97, 602 00 Brno
E-mail: alena.slezackova@phil.muni.cz  

- 5 - NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP

SMÉKAL VLADIMÍR

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10, 602 00 Brno
E-mail: smekal@fss.muni.cz

- 14 - KVALITA ŽIVOTA VE STÁŘÍ

ŠIMÍČKOVÁ - ČÍŽKOVÁ JITKA

Doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková
, CSc.

Ostravská univerzita Ostrava - Pedagogická fakulta
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory
E-mail: jitka.cizkova@osu.cz
- 4 - KVALITA ŽIVOTA Z POHLEDU EMPIRICKÝCH DAT

ŠTĚRBA JAROSLAV

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice
Černopolní 9, 662 63 Brno
E-mail: jsterb@fnbrno.cz

- 5 - NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP

VAĎUROVÁ HELENA

V


PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno - Pedagogická fakulta
Poříčí 9, 603 00 Brno
E-mail: vadurova@ped.muni.cz  

- 6 -

KVALITA ŽIVOTA PEČOVATELŮ O DĚTI S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM


VAŠINA BOHUMIL

Doc. PhDr. Bohumil Vašina, CSc.

Ostravská univerzita Ostrava - Pedagogická fakulta
Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory
E-mail: bohumil.vasina@osu.cz

- 4 -

KVALITA ŽIVOTA Z POHLEDU EMPIRICKÝCH DAT

VLČKOVÁ IRENA

Mgr. Irena Vlčková

Fakultní nemocnice Brno - Dětská nemocnice
Černopolní 9, 662 63 Brno
E-mail: vlckova@fnbrno.cz

- 5 -

NÁSLEDKY LÉČBY DĚTSKÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VLIV NA KVALITU ŽIVOTA: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROJEKTU QOLOP


VOJTOVÁ VĚRA

PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno -  Pedagogická Fakulta
Poříčí 9, 603 00 Brno
E-mail: vojtova@ped.muni.cz

- 10 -

POSTOJE ŽÁKŮ KE KVALITĚ ŽIVOTA ŠKOLY – VÝZKUMNÉ TEZE