K A P K Y   F Y Z I K Y   PRO DOBROU NÁLADU


Část je ze sbírky bezva vtipů  v češtině  ing.Kučery

  Na počátku Bůh řekl:
   rot E = -dB/dt
   div D = r
   div B = 0 
   rot H = j + dD/dt
  a bylo světlo. J.C. Maxwell
  
  - Jaký je nejjednodušší způsob ověření Dopplerova optického jevu v běžném životě? - Jděte večer ven a dívejte se na auta. Když; se přibližují, vidíte žluté světlo, když se vzdalují, vidíte světlo červené.
  Učitel zkouší v hodině fyziky žáka: "Máš přesný barometr. Jak pomocí něj určíš výšku školy?" "Půjdu do posledního patra, uvážu na barometr dlouhou nit, spustím jej dolů, dokud se nedotkne země a změřím delku niti." Učitel není s touto odpovědí spokojen a proto se ptá: "Znáš jinou metodu, při které bys uplatnil svoji znalost fyziky?" "Jistě, půjdu do posledního patra, půstím barometr dolů a změřím dobu pádu..." "Ne. To není to co bych rád slyšel, zkus vymyslet jinou metodu." "Udělám z barometru kyvadlo, změřím jeho periodu v přízemí a v posledním patře a ..." "...ještě jinak?..." "Změřím výšku barometru, postavím jej za slunečného dne na zem a změřím délku jeho stínu, pak změřím délku stínu školy..." "...jinak..." "půjdu po schodech nahoru a barometr použiju jako měřítko ke změření výšky stěny." "...jinak..." "Půjdu za panem školníkem, zaklepu na dveře a řeknu 'Pane školníku, když vám dám tento pěkný barometr, řeknete mi jak je tato škola vysoká?'"
  Jarní podvečer na Petříně, na lavičce se objímá mladá dvojice matfyzáků... Děvče se ptá chlapce: "Myslíš na to na co já?" "To víš, že ano miláčku." "A kolik ti to vyšlo?"
  Víte jaký je rozdíl mezi inženýrem, fyzikem a matematikem? Představte si situaci, že spíte v hotelu a ve vašem pokoji začne hořet. Co udělá inženýr? Probudí se, zjistí že v pokoji hoří, vezme kýbl, napustí ho vodou, uhasí požár a jde spát. Fyzik se probudí, zjistí, že hoří, vypočítá si, kolik bude potřebovat vody na uhašení, zjistí, že 4,3 litru, napustí do kýblu 4,3 litru vody, uleje oheň, a jde spát. Matematik se probudí, zjistí, že hoří, půjde ke kohoutku, pustí vodu, zjistí, že řešení existuje, zavře vodu a jde spát.
  Fyzikové nedávno objevili nový dosud neznámý chemický prvek nazvaný přiléhavě byrokracium. Neobsahuje žádné protony ani elektrony, takže má atomové číslo 0. Zato však obsahuje: 1 neutron 125 náměstků neutrona 75 viceneutronů 111 náměstků viceneutrona Jeho atomová hmotnost je tudíž 312. Těchto 312 částic drží pohromadě výměnné síly spojené s neustálou výměnou mesonům podobných částic, zvaných "blbony". Protože byrokracium nemá elektrony, je chemicky inertní. Přesto je lze chemickými metodami zjistit, neboť i nepatrná příměs byrokracia neuvěřitelně zpomaluje všechny reakce. Podle objevitelů i při koncentraci pouhých 5 ppm reakce normálně probíhající méně než 1 sekundu trvají několik dní. Poločas rozpadu byrokracia je asi 3 hodiny; po této době však místo normálního rozpadu dojde k reorganizaci, při níž si náměstkové neutrona, viceneutronové a náměstkové viceneutrona navzájem vymění místa. Některé výzkumy nasvědčují tomu, že při každé reorganizaci atomová hmotnost vzroste. Výzkum v jiných laboratořích odhalil, že byrokracium se vyskytuje volně v atmosféře. Vykazuje zvýšenou koncentraci na určitých místech, zejména v blízkosti vládních institucí, úřadů, velkých podniků a výzkumných ústavů. Nejčastěji se vyskytuje v nejnovějších, nejlépe vybavených a nejlépe udržovaných budovách. Vědci zdůrazňují, že byrokracium je v jakékoli koncentraci jedovaté a pokud je mu umožněno nahromadit se, dokáže zlikvidovat jakoukoli produktivní reakci. Pokusy o nalezení metod omezujících jeho neblahé působení nejsou dosud úspěšné.
  Jedou atomoví fyzici vlakem, a vtom jeden řekne: "3" a všichni se začnou řehtat. Pak se uklidní a jiný řekne: "5" a zase se všichni složí smíchy. Vzápětí další řekne: "11" a vypadá to že smíchy prasknou. Pánovi co sedí naproti je to divné, tak se jich ptá: "Prosím vás, čemu se to smějete ?" "No my známe některé vtipy tak dobře, že jsme si je očíslovali, a už je nevykládáme celé, řekneme jen číslo vtipu a to stačí." "Aha, a můžu si to taky zkusit?" "Jasně..." Tak pán se nadechne a povídá: "14" ...nic, ani úsměv. Tak si řekne, ten asi nebyl dobrý, zkusíme jiný: "9" ... zase nic, koukají se ne něj divně. Tak vsadí na tutovku a povídá: "3" ... kamenné ksichty. Tak se ptá: "Vždyť jsem nakonec říkal i vtip který se vám předtím líbil, proč jste se nesmáli?" "No když vy to neumíte tak podat!"
  Jak se rozliší kvantový mechanik od normálního mechanika? Kvantový mechanik umí zaparkovat svůj automobil do garáže, aniž by při tom musel otevřít dveře.
  Nový vědecký objev: Pohlcovače tmy Po léta se nám tvrdilo, že žárovky vyzařují světlo. Poslední výzkumy však ukázaly, že je tomu jinak. Žárovky nevyzařují světlo, ale zato pohlcují tmu. Proto se jim správně má říkat pohlcovače tmy. Teorie pohlcovačů tmy dokazuje, že tma má hmotnost a je těžší a rychlejší než světlo. Základem teorie pohlcovačů tmy je tvrzení, že žárovky pohlcují tmu. Vezměme si pohlcovač tmy ve vašem pokoji. Jistě potvrdíte, že v jeho blízkosti je méně tmy než kdekoli jinde. Čím větší pohlcovač, tím více tmy dokáže pohltit. Pohlcovače na parkovišti mají mnohem větší kapacitu než pohlcovač ve vašem pokoji. Stejně jako všechny věci má pohlcovač tmy jen omezenou životnost. Jakmile se tmou naplní, nemá kam další tmu pohlcovat. To se projeví tmavou skvrnou, která je v plném pohlcovači jasně viditelná. Tma, kterou pohlcovače pohltí, jde pak dráty do energtických závodů, které ji likvidují, obvykle za pomoci fosilních paliv. Primitivním pohlcovačem tmy je i svíčka. Nová svíčka má knot bílý. Po prvním použití zjistíte, že v důsledku pohlcené tmy knot zčernal. Dáte-li do blízkosti fungující svíčky tužku, zčerná také. Je to proto, že kolem ní proudila tma do svíčky. Nevýhodou těchto primitivních pohlcovačů tmy je jejich omezený dosah. Existují i přenosné pohlcovače tmy. V nich má žárovka příliš malý objem, a musí se do její blízkosti proto instalovat odkladiště tmy, lidově zvané baterie. Jakmile se odkladiště zaplní, musí se vyprázdnit nebo vyměnit; potom může pohlcovač opět fungovat. Tma má hmotnost. Ta se projevuje třením při přechodu tmy do pohlcovače a toto tření pohlcovač zahřívá. Proto není radno dotýkat se pohlcovače v činnosti. Ještě větší problémy jsou u svíčky: hmota tmy do ní musí proniknout pevným knotem místo průhledného skla. Tím se uvolňuje ještě více tepla a není proto vhodné sahat ani na fungující svíčku. Zahřívání pracujícího pohlcovače je pochopitelné. Stlačujete-li plyn, zahřívá se - a stejně se zahřívá i tma stlačovaná do drátů žárovky. Tma je těžší než světlo. Plavete-li těsně pod hladinou, vidíte kolem dostatek světla. Ponořujete-li se hlouběji a hlouběji, všimnete si, že je kolem stále větší tma. Ve velké hloubce je tma úplná. To je proto, že těžší tma klesá ke dnu a lehčí světlo zůstává nahoře. Proto se také světlo a lehký v angličtině řekne stejně. Zbývá ještě dokázat, že tma je rychlejší než světlo. Postavíte-li se v osvětlené místnosti před zavřenou skříň a otevřete pomalu dveře, uvidíte světlo pomalu pronikat dovnitř. Tma je však tak rychlá, že ji nikdy neuvidíte prchat ze skříně ven. Až tedy příště uvidíte žárovku, nezapomeňte, že to není světelný zdroj, ale naopak pohlcovač tmy.


   Doufáme, že vás obsah této stránky pobavil. Budeme rádi, když naši sbírku rozšíříte
   vlastními kapkami fyzikálního humoru. Pokud znáte nějaký vtip z této oblasti, který zde
   ještě není uveden, pošlete nám jej, prosím, na naši e-mailovou adresu.