Pro výuku základů elektrických obvodů doporučuji Elementary Crocodile - freeware pro Windows, jde o relativně malý program s ovládáním, které zvládají i 5leté děti.

Nainstaljute si Yenku Yenka simulační science basic software - free na doma, je třeba být na síti. K dispozici je mnoho předpřipravných modelů a aktivit !

Pracovní listy pro Yenku a Crocodile Physics připravené naším týmem podle českých učebnic Pracovní listy YKA, CYP,CYT včetně dalších odkazů a aktivit !

Zkuste elektronikou zabavit starší PC Crocodile Clips - demo pro Win95 , setup je asi 2MB velký. V demu máte k dispozici jen 3+1 součástek !

Zde je zkomprimovany FAMULUS pro studenty FAM také příklady a stručný návod k němu FAMNAVOD. Zde jsou online pokusy z optiky pro demonstraci základních optických jevů .

SICYON- software pro Windows je opravdu vítanou pomůckou pro učitele fyziky a matematiky, viz podrobnosti o programu.

Graph 4.3 - snadná tvorba grafů Open Source Project

Tady je ke stáhnutí návrh fyzikálního "termo-eko-projektu" pro žáky KUDY CHODÍ TEPLO, má 2 části přehled pro učitele a vlastní pracovní listy pro žáky ZŠ. Pomůcky jsou v každém kabinetu fyziky. Děti byly schopny zvládnout úkoly v bloku 2,5 hodin času i s úvodem.

Vyhláska §50 Bezpečnost v elektrotechnice základní informace, jde o wordovský dokument, výpis hlavních pojmů

Zde je ke stahnutí SSH klient pro vzdálený přístup k serveru.

Podívejte se na animace s tématikou STR Animace STR Teorie relativity -komiks

Trocha midi hudby nezaškodí nikomu.

[ main | info | studium | akce | výzkum | enviromnt | odkazy | English ]


© 1998  fyz01@ped.muni.cz        Aktualizace: Leden 8, 2008.