Studijní programy učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů s fyzikou poskytují absolventům ucelený přehled fyzikálních znalostí ze základních fyzikálních disciplin a didaktiky fyziky, navíc dávají základy z astrofyziky, z teorie pevných látek, z elektroniky a z moderních měřicích metod, studenti získávají aktuální environmentální přehled a uživatelské dovednosti s výpočetní technikou.

Studenti mají možnost přihlásit se k zahraničním kurzům pro učitele fyziky v zemich EU. Každoročně vycestuje skupina studentů na partnerská pracoviště v zemích EU, nejčasyěji do Řecka, Portugalska a Rakouska. Vybraní studenti se zúčastňují celostátní soutěže diplomových prací, kde se každoročně umisťují na předních místech.
Od třetího ročníku jsou studenti vítanými spolupracovníky v laboratořích katedry, kde mají k dispozici  experimentální vybavení. V současné době se katedra také podílí na mezinárodním výzkumu degradačních procesů fotovoltaik, zkoumají se zde mechanické vlastnosti pevných látek, plazmaticky nanášených vrstev. Další oblastí výzkumu je intergace přírodních věd a učitelé a zdraví.

Studium fyziky představuje vstupní bránu vědeckému a technologickému pokroku, může být zajímavé jako intelektuální výzva pro každého jednotlivce, který se zajímá o přírodu kolem nás.


[ main | info | studium | akce | výzkum | enviromnt | odkazy | English ]


© 1998  fyz01@ped.muni.cz        Aktualizace: Leden 8, 2010.