O AKCI     O NÁS    VÝSTUPY    DOWNLOADS    ODKAZY    DOMů

Mikulášská nadílka pro učitele fyziky v roce 2010

Učitelé fyziky z celé republiky byli účastníky školicího programu v centru evropského výzkumu CERN u Ženevy.  

Akronym CERN značí  mezinárodní instituci - Evropskou organizaci pro jaderný výzkum. Jde o nejrozsáhlejší výzkumné centrum fyziky částic na světě., Jednou z členských zemí je v současnosti i Česká republika.

Tato cesta do supervědeckého centra pro fyziku elementárních částic názorně ukázala, jaké obrovské možnosti má věda ve spolupracující civilizaci.

Během studijního pobytu, který spolupořádal Ústav částicové a jaderné fyziky MFF KU, jsme absolvovali odborné přednášky, podnětné diskuse, výpočetní cvičení a mnoho speciálních výkladů na  jednotlivých pracovištích CERN. 

Výstupy

Nyní, většina účastníků studijního pobytu připravuje metodické materiály, vystoupení nejen pro své kolegy a studenty ale i pro laickou veřejnost. Ze studijní cesty zůstalo nejen mnoho užitečných a ojedinělých poznatků ale také cenné kontakty na vědecká pracoviště v CERNu i v České republice.

Viděli jsme, jak se dělá věda dnes. Velké mezinárodní skupiny pracují na odhalování tajemství hmoty a vzniku vesmíru. Prostředí v CERNu bylo na týden naším domovem, nadšení pro bádání pro spolupráci, schopnost koordinace v týmech, to se pokusíme předat ve svém okolí.