Teoretické reflexe hudební výchovy

 

 

Zpět na hlavní stránku časopisu

 

 

MgA. Lic. Markéta Schaffartzik, DiS.

Hlasová hygiena a prevence hlasových poruch u pedagogů

Anotace a klíčová slova

Mgr. Tomáš Chloupek

Odlišné přístupy výuky hudebních forem v hudební výchově na druhém stupni základí školy

Anotace a klíčová slova

Mgr. Barbora Bortlová

 

Inspirační zdroje tvorby Václava Kálika (1891–1951)

Anotace a klíčová slova

 

© Vydala Masarykova univerzita v roce 2019 jako 2. číslo 15. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, ISSN 1803-1331

 

           

                                      Recenzovali:         Mgr. Taťána Jurčíková, Ph.D.

            Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D.