cz
de
fr
en

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

Gotthold Ephraim Lessing Ve svém dramatu Nathan der Weise vyjadřuje ve slavném podobenství o prstenu přesvědčení o tom, že není kvalitativního rozdílu mezi jednotlivými náboženstvími, že je však rozhodující, jakým způsobem věřící náboženské zásady uplatní ve svém životě. Lessing je autorem první novodobé německé veselohry Minna von Barnhelm a drama Emilia Galotti je prvním německou měšťanskou tragedií. Nejvýznamnější Lessingovou prací v oboru dramatrugie je jeho řada divadelních kritik z let 1767-69 Hamburgische Dramaturgie, v nichž se Lessing věnuje otázkám teorie dramatu.

Již téměř o čtyři desetiletí dříve řeší tuto problematiku ve svém stěžejním teoretickém díle Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Teutschen také Johann Christoph Gottsched (1700-1760).

Zdroje: