Zde naleznete seznam látek používaných v předmětu Laboratorní technika a odkazy na jejich bezpečnostní listy.

 

R-a S- věty byly do tohoto seznamu doplněny podle katalogu firmy Fisher Scientific. V některých případech se však neshodují s údaji v bezpečnostních listech. V takových případech použijte selský rozum: Lidé jsou tvorové omylní a trochu více opatrnosti neškodí. V případě neshody údajů s látkou nakládejte podle přísnějších údajů.

Ve výjimečných případech se česky psané bezpečnostní listy na Internetu nepodařilo nalézt.

 

látka

R-věty

S-věty

Bezpečnostní list

AgNO3

R: 34-50/53

S: 26-45-60-61

Bezpečnostní list.

BaSO4

Žádné

Žádné

 

CaCO3

Žádné

Žádné

Bezpečnostní list.

CuSO4 . 5H2O

R: 22-36/38-50/53

S: 22-60-61

Bezpečnostní list.

Cyklohexan

R: 11-38-50/53-65-67

S: 9-10-33-60-61-62

Bezpečnostní list.

Ethanol

R: 11

S: 7-16

Bezpečnostní list.

Formaldehyd

R: 23/24/25-34-40-43

S: 26-36/37/39-45-51

Bezpečnostní list.

Jod

R: 20/21-50

S: 23/25-61

Bezpečnostní list.

KCl

Žádné

Žádné

Bezpečnostní list.

KI

R: 42/43

S: 22-36/37

Bezpečnostní list.

KMnO4

R: 8-22-50/53

S: (2)-60-61

Bezpečnostní list.

NaCl

Žádné

Žádné

Bezpečnostní list.

NaOH

R: 35

S: 26-37/39-45

Bezpečnostní list.

NH3

R: 34-50

S: 26-36/37/39-45-61

Bezpečnostní list.

Palmitová kyselina

Žádné

Žádné

Bezpečnostní list.

Šťavelová kyselina (COOH)2

R: 21/22

S: 24/25

Bezpečnostní list.

Potravinářská barviva

 

 

 

Chloramin T

 

 

Bezpečnostní list.

Acetylsalicylová kyselina

 

 

 

Amokomplex stříbra

 

 

 

Stříbro

 

 

 

 

Bezpečnostní listy byly převzaty z následujících internetových stránek, kde můžete najít informace i o jiných látkách:

http://www.eurosarm.cz/

http://www.proxim-pu.cz/index.php?p=malochem

http://www.cremer-gruppe.cz/?page=produkty&myid=2&PHPSESSID=edb9aa4ccc42978ca12416a137458c6d

http://www3.3m.com/search/cz/cs000/msdssearch.do