Recyklační metody výroby oceli

  • Dnes se jako běžná metoda pro recyklaci železného odpadu na novou ocel používají elektrické obloukové pece (patentováno 1878 - 1879, Sir William Siemens). V principu je také možné je použít na přeměnu surového železa na ocel, avšak pro velkou energetickou náročnost jejich provozu se k tomuto účelu využívají jen tehdy, je-li k dispozici bohatý zdroj levného elektrického proudu.