Pudlování

  • Při pudlování se nejprve připravila tzv. pudlovací pec. Ochladila se a její stěny i rošty se potřely hematitem (Fe2O3), který sloužil jako ochrana, aby se roztavený kov nepropálil pecí. Surové železo se pak v pudlovací peci roztavilo a při současném silném proudu vzduchu se promíchávalo dlouhými tyčemi ukončenými háky, aby všechny části taveniny měly přístup ke vzdušnému kyslíku. Nejprve se tímto způsobem odstranila síra a fosfor - vytvořily plyny, které z pece unikly. Pak bylo přidáno palivo, tím stoupla teplota a začal hořet i uhlík obsažený v roztaveném surovém železe. Aby se zbavila uhlíku celá lázeň, museli taviči obsah neustále promíchávat dlouhou tyčí. Tím jak ubývalo uhlíku v roztaveném kovu, docházelo ke změně bodu jeho tuhnutí (směs železa s uhlíkem má nižší bod tuhnutí než čisté železo). Tavenina proto začala houstnout a objevovaly se v ní tuhé kusy, nazývané vlky. Právě ty obsahovaly kujné železo s malým obsahem uhlíku. Taviči je pomocí háků vytahovali. Vlky se na hamrech vykovávaly na dlouhé železné pruty. Tímto tvářením se zbavily nečistot, strusky a popela. Také se zjemnila struktura železa a krystaly se podélně zorientovaly což přispělo ke zvýšení pevnosti. Tím byly získány polotovary, které pak dále mohli zpracovávat kováři na tyče. Jenže tyče nebyly dostatečně tlusté a daly se z nich vyrábět jenom malé předměty. Na větší věci bylo zapotřebí svářkového železa. Jeho výroba byla práce pro hamry.