Chemoterapie

  • Termín "chemoterapie" obecně označuje jakoukoli léčbu (terapii) pomocí chemických látek (např. antibiotika, virostatika a jiná léčiva), která se vpravují do organismu. V současné době se tento termín používá především v užším slova smyslu pro léčbu nádorového bujení (tzv. protinádorová chemoterapie).
  • Po první světové válce byly známy pitevní nálezy vojáků zabitých yperitem (bojová chemická látka), u nichž bylo nápadné poškození kostní dřeně. Při zkoumání účinků yperitu bylo zjištěno, že jeho derivát, dusíkatý yperit, nemůže být použit k vojenským účelům, protože má mimořádné biologické účinky a významně poškozuje rychle se dělící buňky a buňky nádoru. Dusíkatý yperit se začal používat v léčbě nádorových onemocnění. Kromě toho se stal „mateřskou“ sloučeninou některých alkylačních látek, z nichž např. cyklofosfamid patří dodnes k základním a široce používaným chemoterapeutikům.