Karl Ziegler

26. 11. 1898 – 11. 8. 1973

Nobelovu cenu získal v roce 1963 společně s G. Nattem za objevy v oblasti chemie a technologie vysokých polymerů

 • • německý chemik
 • • studium:
  • – Univerzita v Marburku
 • • po ukončení vysokoškolského studia působil na univerzitě v Marburku, deset let na univerzitě ve Frankfurtu a od roku 1936 na univerzitě v Halle
 • • v roce 1943 se stal ředitelem Ústavu Maxe Plancka pro výzkum uhlí v Mülheimu
 • • po druhé světové válce se stal spoluzakladatelem Společnosti německých chemiků a v letech 1954–1957 byl také jejím prezidentem
 • • byl prezidentem Společnosti pro vědu o minerálních olejích a o chemii uhlí
 • • celý svůj život se zabýval makromolekulární chemií
 • • věnoval se studiu struktury makromolekulárních organických sloučenin a syntéze cyklického systému
 • • studoval syntézu a reakci organohliníkových sloučenin, rozpracoval technologickou metodu získávání nových syntetických látek cestou katalytické polymerizace nenasycených uhlíkatých sloučenin
 • • objevil, že směs aluminium-trialkylů a malého množství titantetrachloridu (tzv. Zieglerův katalyzátor) je velmi dobrým katalyzátorem, který je vhodný pro polymerizaci etylénu a pro další tzv. stereospecifické polymerizace
 • • zabýval se také syntézou polyetylénu
 • • svými vědeckými pracemi se zasloužil o rozvoj makromolekulární chemie a především o její odvětví vysoké polymerizace
 • • jeho poznatky společně s poznatky Nattovými našli uplatnění ve výrobě plastických hmot a syntetických textilních vláken