Richard Laurence Millington Synge

28. 10. 1914 – 18. 8. 1994

Nobelovu cenu získal v roce 1952 společně s A. J. P. Martinem za objev rozdělovací chromatografie

 • • anglický chemik
 • • studium:
  • – klasická archeologie
  • – přírodní vědy
 • • po ukončení studia pracoval ve vlnařském průmyslu
 • • v letech 1946–1947 pracoval na univerzitě v Uppsale u A. Tisela
 • • po návratu ze Švédska se stal členem Rowettova výzkumného ústavu v Bucksburne
 • • rozvíjel chromatografii při hledání nových cest v analýze aminokyselin a při studiu fyzikálních a chemických vlastností různých látek
 • • v roce 1941 objevili společně s Martinem nový typ chromatografické analýzy, tzv. rozdělovací chromatografii, která jim umožnila zkoumat makromolekulární sloučeniny
 • • zkoumal makromolekuly peptidů, antibiotik a mezilátek při látkové výměně proteinů
 • • za pomoci rozdělovací chromatografie se mu podařilo izolovat a prozkoumat nové antibiotikum – gramicidin, který působí aktivně proti různým bakteriím
 • • za pomoci rozdělovací chromatografie se mu podařilo také izolovat z bílkovin některé do té doby neznámé aminokyseliny
 • • věnoval se také studiu trávení proteinů, uhlovodíků a mikroorganismů souvisejících s tímto trávením – k tomu používal elektrokinetické ultrafiltrace, kterou nahradil složité separační metody, a tato metoda vedla téměř ve všech oblastech chemie k novým objevům