Hermann Staudinger

23. 3. 1881 – 8. 9. 1965

Nobelovu cenu získal v roce 1953 za objevy v makromolekulární chemii

 • • německý chemik
 • • narodil se v rodině profesora filosofie a sociologie
 • • studium:
  • – univerzita v Halle (chemie)
  • – technika v Darmstadtu
  • – univerzita v Mnichově
  • – univerzita ve Štrasburku
 • • v roce 1907 se stal mimořádným profesorem na technice v Karlsruhe
 • • v roce 1926 se stal profesorem na univerzitě ve Freiburku, kde v roce 1940 založil výzkumný ústav makromolekulární chemie a stal se jeho ředitelem
 • • ve své vědecké práci se zaměřil na výzkum ketonů, autooxidace, alifatických diazoniových sloučenin a insekticidů
 • • jeho celoživotním dílem byl systematický výzkum makromolekul, který mu přinesl celosvětové uznání
 • • s výzkumem makromolekulárních sloučenin začal v roce 1920 a o výsledcích své práce vydal okolo pěti set vědeckých studií (přes sto o celulóze, kolem šedesáti o kaučuku a isoprenu)
 • • zkoumal přírodní makromolekulární látky (škrob, celulózu, přírodní kaučuk) a také syntetické makromolekulární látky (polyoxymetylen, polystyren, polyvinylacetát)
 • • rozpracoval nejdůležitější metody ke zkoumání struktur makromolekulárních látek, hlavně rentgenovou strukturní analýzu
 • • zjistil, že makromolekuly vznikají polymerizací, při níž se nenasycené molekuly základní látky slučují do větších celků (polymerů) řetězovým mechanismem
 • • jeho poznatky se uplatnily při výrobě plastických hmot