Wendell Meredith Stanley

16. 8. 1904 – 15. 7. 1971

Nobelovu cenu získal v roce 1946 společně s J. N. Northropem za objev přípravy enzymů a virů v čisté formě

 • • americký biochemik
 • • studium:
  • – různé americké univerzity
 • • od roku 1934 působil v Rockefellerově ústavu pro lékařský výzkum v Princetonu
 • • byl členem Národní akademie věd Spojených států a různých vědeckých společností
 • • nejprve se věnoval výzkumu chemické povahy enzymů
 • • již v roce 1934 dosáhl prvního významného úspěchu, když společně s J. Northropem prozkoumal enzym proteinázu, který rozkládá bílkoviny
 • • proslavil se pracemi o virech – nejprve zkoumal živočišné viry, které jsou původci mnoha známých infekčních nemocí (např. dětská obrna, chřipka, neštovice, slintavka, vzteklina)
 • • již v roce 1935 izoloval v čisté krystalické formě podobnou metodou, kterou použili Summer a Northrop při získávání krystalické formy enzymů, vir, který způsobuje mozaikovou nemoc tabáku
 • • určil molekulovou hmotnost izolovaného viru
 • • roku 1945 se mu podařilo získat malé množství velmi aktivních virových krystalů, které mu posloužily pro další výzkumy
 • • jeho zásluhou získala věda mnoho nových poznatků o virech a jeho výzkumy mají obrovský význam pro tvorbu biologického obrazu světa, neboť jeho poznatky umožňují pochopit chemické děje v životních procesech
 • • molekulový virus, který poprvé prozkoumal Stanley, reprezentuje nejjednoduší typ v dlouhé řadě různých forem, které se svými vlastnostmi postupně přibližují živým bakteriím