Nikolaj Nikolajevič Semjonov

3. 4. 1896 – 25. 9. 1986

Nobelovu cenu získal v roce 1956 společně s C. N. Hinshelwoodem za výzkumy mechanismu chemických reakcí

 • • ruský fyzikální chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Petrohradu (fyzika, chemie)
 • • v letech 1920–1931 pracoval v Leningradském fyzikálně-technickém institutu a pak se stal ředitelem Institutu fyzikální chemie Akademie věd SSSR
 • • v roce 1944 se stal profesorem na univerzitě v Moskvě
 • • byl členem mnoha zahraničních akademií věd
 • • jeho první práce se týkaly oblasti molekulární fyziky a elektronových jevů
 • • rozpracoval teorii tepelného průřezu dielektrika
 • • vytvořil teorii tepelného výbuchu plynných směsí, podle které je příčinou výbuchu narušení tepelné rovnováhy při průběhu chemické reakce – na základě této teorie se svými žáky rozvinul učení o detonaci a hoření výbušných látek
 • • největší význam mají jeho práce z oblasti teorie řetězových chemických reakcí, zejména objev jejich rozvětveného typu
 • • v roce 1934 vytvořil všestrannou teorii nerozvětvených a rozvětvených reakcí a poukázal na jejich velikou rozšířenost v chemii
 • • teorii řetězových reakcí, která má velký praktický význam např. v raketové technice, později se svými spolupracovníky teoreticky a experimentálně rozvinul