Theodore William Richards

31. 1. 1868 – 2. 4. 1928

Nobelovu cenu získal v roce 1914 za přesné určení atomové hmotnosti velkého počtu prvků

 • • americký chemik
 • • narodil se v rodině malíře
 • • studium:
  • – Harvardova univerzita
 • • v roce 1901 se stal profesorem a v roce 1903 vedoucím oddělení chemie na Harvardově univerzitě
 • • byl členem mnoha světových vědeckých společností a institucí
 • • téměř polovinu svého života strávil přesným určováním atomové hmotnosti chemických prvků (již ve svých dvaceti letech se pokoušel určit atomovou hmotnost kyslíku a mědi)
 • • v letech 1888–1923 vypracoval novou revoluční metodu na určování atomové hmotnosti prvků, pomocí které určil atomovou hmotnost 21 prvků
 • • roku 1902 experimentálně potvrdil přesnost Faradayova zákona, podle kterého množství látky vyloučené při elektrolýze je přímo úměrné chemickému ekvivalentu dané látky a množství elektrického náboje
 • • od roku 1905 se zabýval určováním měrného tepla a neutralizačního tepla, termochemickými konstantami látek
 • • zkoumal podvojné soli, elektrický odpor, tepelnou expanzi plynů
 • • v roce 1913 přišel s jedním z prvních důkazů existence izotopů poté, co zjistil, že olovo z uranové a thoriové rudy nemá stejnou atomovou hmotnost