Sir William Ramsay

2. 10. 1852 – 23. 7. 1916

Nobelovu cenu získal v roce 1904 za objev vzácných plynů v atmosféře a za určení jejich místa v periodické soustavě prvků

 • • německý organický chemik a biochemik
 • • narodil se v rodině obchodníka
 • • studium:
  • – univerzita v Glasgow
  • – univerzita v Tubingenu
 • • v roce 1880 se stal profesorem anorganické chemie na univerzitě v Londýně
 • • během svého života se stal členem Petrohradské akademie věd a mnoha dalších vědeckých institucí
 • • v roce 1893 uveřejnil svůj způsob určování hmotnosti molekul kapaliny pomocí povrchového napětí
 • • v roce 1886 společně s J. Jensenem a A. Loskyerem pomocí spektrální analýzy zjistili výskyt helia na Slunci
 • • v roce 1895 nezávisle na Rayleighovi objevil argon a během následujících pěti let společně s M. Traversem v atmosféře další vzácné plyny – krypton, xenon a neon
 • • v roce 1910 sestrojil speciální mikrováhy, s jejichž pomocí se mu podařilo určit atomovou hmotnost radonu