Fritz Pregl

3. 11. 1869 – 13. 12. 1930

Nobelovu cenu získal v roce 1923 za objev metody mikroanalýzy organických látek

 • • rakouský chemik
 • • narodil se v rodině bankovního úředníka
 • • studium:
  • – universita ve Štýrském Hradci (University of Graz)
 • • v roce 1893 se stal doktorem medicíny ve Štýrském Hradci a stal se zde později i mimořádným profesorem
 • • v letech 1910–1913 se stal profesorem chemie na univerzitě v Insbrucku a pak profesorem fyziologie na univerzitě ve Štýrském Hradci
 • • jeho hlavní vědecké úspěchy spadají do oblasti lékařské chemie – nejprve zkoumal aminokyseliny, poté se zaměřil na analýzu organických látek a na fyziologické experimenty
 • • největší význam má jeho objev a vypracování metody kvantitativní mikroanalýzy organických látek – tato metoda, jejíž zásluhou je možné zpracovávat vzorky o hmotnosti několika miligramů a určit stopové množství látek ve zkoumaných vzorcích, poskytla biochemikům cennou pomůcku pro výzkum chemických vlastností vitamínů a hormonů a stala se jednou ze základních metod celé vědy
 • • ke svým výzkumům si sestrojil i potřebnou aparaturu, známou jako mikrováhy
 • • za první světové války vypracoval pomocí ponorného refraktometru metodu pro zdokonalování existence enzymů v minimálním množství séra