Max Ferdinand Perutz

19. 5. 1914 – 6. 2. 2002

Nobelovu cenu získal v roce 1962 společně s J. C. Kendrewem za studie o struktuře globulárních proteinů

 • • anglický biochemik rakouského původu
 • • narodil se v rodině majitele textilní továrny
 • • studium:
  • – práva (měl převzít otcovu firmu)
  • – univerzita ve Vídni (anorganická analýza)
 • • později se věnoval anorganické chemii a biochemii
 • • v roce 1936 pracoval u F. G. Hopkinse aj. D. Bernala v Cavendishově ústavu v Cambridgi
 • • byl asistentem L. Bragga
 • • roku 1947 se stal vedoucím oddělení molekulové biologie v Britské radě pro lékařský výzkum v Cambridgi
 • • svou hlavní pozornost zaměřil na výzkum struktury bílkovin, přičemž ke studiu použil hemoglobin* – k výzkumu jeho struktury a také chymotrypsinu** použil metodu ohybu rentgenových paprsků při průchodu krystaly, která ale nevedla k cíli, neboť spirálové uspořádání atomů v molekule bílkovin způsobovalo, že rentgenový snímek nedával jasný obraz
 • • v roce 1955 společně s Kendrewem přišel na myšlenku zkoumat místo čistého hemoglobinu jeho sloučeniny se stříbrem a rtutí, neboť atomy těžkých kovů se dají na rentgenových snímcích snáze identifikovat
 • • po několika letech studia se jim podařilo zjistit strukturální uspořádání hemoglobinu a myoglobinu, čímž významně přispěli k poznání struktury bílkovin
 • * Hemoglobin má velmi komplikovanou strukturu a o jeho prozkoumání usilovali vědci již dávno před Perutzem
 • ** Chymotrypsin je zažívací enzym v břišní slinné žláze