Peter Mitchell

29. 9. 1920 – 10. 8. 1992

Nobelovu cenu získal v roce 1978 za objasnění procesu biologické energie

  • • anglický biochemik
  • • studium:
    • – univerzita v Cambridgi (chemie, fyziologie, matematika, biochemie)
  • • svou vědeckou dráhu začal jako mikrobiolog, ale jeho teorie jsou biofyzikální
  • • podařilo se mu objasnit princip přeměny energie v živých organismech – nejprve teoreticky odvodil a poté také experimentálně prokázal, že pro využití energie těchto zdrojů je potřeba biologických membrán nacházejících se v organismu a že hlavní úlohu v tomto procesu hrají protony
  • • katalytické bílkoviny, které se podílejí na využívání energie, jsou uloženy v membránách a fungují tak, že pumpováním protonů přes membránu vzniká gradient protonů mezi oběma částmi oddělenými biologickou membránou
  • • základním principem buňkové energetiky je přeměna světelné a chemické energie na potenciální energii protonů, které jsou nerovnoměrně rozloženy po obou stranách membrány
  • • velmi důležitým „protonovým vodičem“ biologických membrán je enzymový komplex, který umožňuje využít protonovou sílu, která je generována absorpcí světelných kvant na syntézu adenozintrifosfátu (ATP)