Willard Frank Libby

17. 12. 1908 – 8. 9. 1980

Nobelovu cenu získal v roce 1960 za metodu použití uhlíku 14C k určování stáří v archeologii, geologii, geofyzice a jiných oborech

 • • americký chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Berkeley
 • • působil na univerzitě v Syracuse, na Trinity College v Dublinu, od roku 1933 na univerzitě v Berkeley, na univerzitě v Princetonu a na Columbijské univerzitě v New Yorku
 • • po druhé světové válce se stal profesorem v ústavu jaderné fyziky v Chicagu
 • • byl členem komise pro atomovou energii, poradcem několika společností v oblasti atomového průmyslu a technickým poradcem ministerstva obrany
 • • celosvětově se proslavil jako tvůrce radiokarbonové metody, která byla důsledkem jeho výzkumu a objevu z roku 1939, který se týkal radioaktivního izotopu uhlíku* 14C
 • • od roku 1939 vyhodnocoval poznatky a dospěl k závěru, že měřením radioaktivity 14C lze velmi přesně vypočítat dobu od smrti zkoumaného organismu do okamžiku měření
 • • v roce 1947 začal provádět měření radioaktivity, aby mohl vypočítat stáří archeologických nálezů
 • * Neutrony, které se uvolňují působením kosmického záření ve vysokých vrstvách atmosféry, narážejí na atomová jádra uhlíku, který se mění na radioizotop 14C – tento radioizotop se asimilací v zelených částech rostlin dostává ze vzduchu do organismu rostlin, zvířat a lidí, přičemž v případě zahynutí organismu se množství 14C již fotosyntézou nedoplňuje, ale jen se zmenšuje díky radioaktivnímu rozpadu