Victor Grignard

6. 5. 1871 - 13. 12. 1935

Nobelovu cenu získal v roce 1912 za objev tzv. Grignardových činidel, kterými přispěl k rozvoji organické chemie

 • • francouzský organický chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Lyonu (matematika, poté přestoupil na chemii)
 • • po ukončení studia se stal profesorem chemie na univerzitě v Lyonu, později působil na univerzitě v Besanconu a Nancy
 • • v roce 1926 se stal členem Francouzské akademie věd
 • • věnoval se výzkumu vytváření účinných vazeb hořčíku v organických sloučeninách
 • • objevil novou metodu syntetizování organických sloučenin pomocí organických sloučenin hořčíku
 • • Roku 1900 objevil, že reakcí kovového hořčíku s alkylhalogenidy nebo arylhalogenidy vznikají velmi reaktivní organokovové látky, které byly později pojmenovány Grignardovými činidly. Později se ukázalo, že tato činidla lze použít v organické syntéze, neboť velmi snadno reagují se všemi skupinami organických sloučenin, které nemají aktivní vodík. Na jeho počest byl pojmenován soubor metod syntézy organických sloučenin – Grignardovy reakce.
 • • věnoval se také studiu tuků, hydrokarbidů, alkoholů, glykolů, dusičnanů a kyselin, chemii terpenů a hliníkoorganických sloučenin, katalytické hydrogenaci při nízkém tlaku
 • • v letech 1915 – 1918 pracoval v chemii vojenských otravných látek