Kenichi Fukui

4. 10. 1918 – 9. 1. 1998

Nobelovu cenu získal v roce 1981 společně s R. Hoffmannem za průkopnické teorie chemické reaktivity a jejich aplikace v chemii

  • • japonský chemik
  • • studium:
    • – univerzita v Kjótu
  • • několik let pracoval experimentálně na novém syntetickém palivu
  • • po ukončení experimentální práce studoval kvantovou mechaniku, teoretickou fyziku a matematiku
  • • v roce 1951 se stal profesorem a v letech 1971-1973 děkanem fakulty inženýrství na univerzitě v Kjótu
  • • v roce 1976 byl jmenován poradce Ústavu molekulárních věd
  • • v roce 1952 publikoval první z nejdůležitějších prací věnovaných chemické reaktivitě - tehdy sledoval, na kterém místě aromatického uhlovodíku dojde k reakci s elektrofilním činidlem a jak tato fakta odpovídají výpočtu molekulových orbitalů a jejich lokalizaci na jednotlivých atomech skeletu aromatického uhlovodíku - přitom objevil, že ne všechny elektronové orbitaly jsou stejně důležité (pro elektrofilní reakce jsou nejdůležitější obsazené orbitaly s nejvyšší energií - z nich lze nejsnáze uvolnit elektron a přesunout ho do prostoru mezi elektrofilní činidlo a uhlovodík a vytvořit tak novou vazbu)