Hans Fischer

27. 7. 1881 – 31. 3. 1945

Nobelovu cenu získal v roce 1930 za práce o strukturální stavbě krevních a rostlinných barviv a za syntézu heminu

 • • německý organický chemik
 • • studium:
  • – univerzita ve Stuttgartu (medicína)
  • – univerzita ve Wiesbadenu (medicína)
  • – univerzita v Lausanne (medicína)
  • – univerzita v Marburku (medicína)
 • • po ukončení studia pracoval na klinikách v Mnichově a Berlíně
 • • v roce 1916 se stal profesorem lékařské chemie na univerzitě v Insbrucku
 • • v roce 1918 se stal profesorem lékařské chemie na univerzitě ve Vídni
 • • v roce 1921 se stal nástupcem H. Wielanda na postu profesora organické chemie na technice v Mnichově
 • • jeho základní práce se týkaly chemie pyrolu a jeho derivátů (pozornost věnoval studiu pyrolových pigmentů, které tvoří součást krve a žluči jako jejich barviva a jsou i v zelených částech rostlin jako součást chlorofylu)
 • • roku 1929 provedl syntézu heminu a upřesnil jeho strukturní vzorec
 • • v roce 1931 provedl syntézu bilirubinu a určil strukturní vzorec chlorofylu „a“ a chlorofylu „b“
 • • v roce 1920 mělo obrovský význam jeho studium rozpadu heminu, bilirubinu, chlorofylu a syntéza chlorynů
 • • všechny jeho práce přispěly k syntetické výrobě přírodních pyrolových barviv
 • • jeho zásluhou se podařilo uspořádat jednotlivé druhy chlorofylu