Richard Robert Ernst

14. 8. 1933

Nobelovu cenu získal v roce 1991 za příspěvky k vývoji metodologie nukleární magnetické rezonanční spektroskopie vysokého rozlišení

  • • švýcarský chemik
  • • studium:
    • – univerzita v Curychu (chemii)
  • • v roce 1963 začal pracovat u kalifornské firmy vyrábějící spektrometry a během následujícíh pěti let revolučně změnil techniku měření nukleární magnetické rezonance spekter prakticky do její dnešní podoby
  • • ukázal výhody a praktické cesty použití počítače pro akumulaci spektrálních dat a vzápětí také ukázal, že je mnohem výhodnější proti do té doby používanému kontinuálnímu postupu měření spekter použít postup pulsní, pro který vypracoval optimalizovaný měřící postup (tzv. Ernstův úhel) - toto pulsní měření je mnohem citlivější, proto dovoluje měřit magnetická rezonanční spektra i jiných atomových jader
  • • pro zjednodušení spekter složitých látek zavedl metodu šumového decouplingu a na základě jeho prací jsou od konce šedesátých let nukleární magnetické rezonanční spektometry vybavovány počítači
  • • po svém návratu do Curychu vyvinul metodu stochastické rezonance, vypracoval teorii nukleární magnetické rezonanční spektroskopie nerovnovážných stavů a věnoval se některým aspektům operátorové teorie
  • • od roku 1974 se věnoval myšlence dvoudimenzionální spektroskopie a z jeho pracoviště vzešly základní práce věnované této problematice