Dorothy Crowfoot-Hodgkinová

12. 5. 1910 – 29. 7. 1994

Nobelovu cenu získala v roce 1964 za výzkum struktury biologicky důležitých látek pomocí rentgenových paprsků

 • • anglická biochemička
 • • narodila se v rodině školských pracovníků
 • • studium:
  • – univerzita v Oxfordu (chemie)
 • • po ukončení studia zůstala pracovat jako biochemička na univerzitě v Oxfordu, kde se stala nejprve profesorkou a v roce 1960 vedoucí katedry chemie
 • • působila také na univerzitě v Cambridgi
 • • v roce 1947 se stala členkou anglické akademie věd
 • • ve své vědecké práci se zabývala určením molekulární struktury penicilínu, cholesterolu a především vitamínu B12
 • • zejména její výzkum vitamínu B12 byl dosti důležitý, neboť v padesátých letech se velmi složitě získával z jater a vaječných žloutků, přičemž na 20 miligramů čistého krystalického preparátu bylo potřeba tuny surovin
 • • v letech 1935–1937 objasnila strukturu penicilínu, přičemž její poznatky vedly k jeho pozdější syntetické výrobě
 • • ve čtyřicátých letech určila strukturu cholesterolu
 • • v letech 1948–1856 se jí podařilo objasnit také strukturu vitamínu B12 a izolovat jej v krystalické formě
 • • její poznatky o struktuře vitamínu B12 mají také další význam, neboť se ukázalo, že hlavní část jeho molekuly je velmi podobná rostlinnému barvivu chlorofylu, a tak v roce 1960 mohl R. B. Woodward provést úplnou syntézu chlorofylu