Derek Harold Richard Barton

8. 9. 1918 – 16. 3. 1998

Nobelovu cenu získal v roce 1969 společně s O. Hasselem za výzkumnou činnost a aplikaci teorie chemické vazby

  • • anglický chemik
  • • studium:
    • – univerzita v Londýně
  • • v roce 1953 se stal profesorem na univerzitě v Glasgowě a přechodně byl hostujícím profesorem na Harvardově univerzitě v Bostonu ve Spojených státech amerických
  • • od roku 1957 přednášel organickou chemii na univerzitě v Londýně
  • • společně s Hasselem se zasloužil o poznání nových strukturálních vlastností v chemii, a zejména o objasnění obsahové náplně pojmu konformace*
  • • zaměřil se hlavně na výzkum větších molekul cyklických soustav, a tak se společně s Hasselem přičinili o rozvoj nové vědní oblasti, tzv. dynamické stecheometrie
  • • dynamická stereochemie se zabývá zkoumáním pohyblivosti v rámci molekuly a Barton s Hasselem objevili nové strukturální zákonitosti při jejím zkoumání – to má význam pro poznání reakcí mnoha organických molekul a pro poznání málo objasněných chemických procesů
  • *Pojmem konformace chápou formu, kterou vytváří molekula při využití daných možností pohyblivosti, přičemž na její vytváření působí různé faktory, jako hustota, přitažlivost, odpudivá síla atd.