Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer

31. 10. 1835 – 20. 8. 1917

Nobelovu cenu získal v roce 1905 za své práce o organických barvivech a hydroaromatických sloučeninách

 • • německý chemik a zakladatel německého chemického průmyslu barviv
 • • narozen roku 1835 v rodině důstojníka a zeměměřiče
 • • ve svých dvanácti letech učinil svůj první objev – objevil novou podvojnou sůl mědi
 • • studium:
  • – univerzita v Berlíně (matematika, fyzika a později chemie u W. R. Bunsena)
 • • na univerzitě v Berlíně se stal docentem
 • • dvanáct let působil jako učitel na průmyslovém ústavu
 • • pracoval na univerzitě ve Freiburku
 • • od roku 1875 pracoval jako profesor na univerzitě v Mnichově
 • • v letech 1878-1883 provedl úplnou syntézu indiga a určil jeho strukturu
 • • určil strukturu alizarinu, uskutečnil jeho syntézu a připravil první technickou výrobu přírodního barviva
 • • věnoval se výzkumu kondenzačních reakcí, kde proslul objevy kondenzace anhydridů a fenolů, studiu pyrolových a piridinových základů sloučenin ze skupiny kyseliny močové, výrobě maleinového a antracénového barviva (hlavně syntéze fluoresceinu, který společně se svým derivátem rhodaminem poskytl průmyslu nádherná barviva), syntéze terpinů atd.
 • • zasloužil se také o objev barbiturátů, které znamenaly pokrok v medicíně při aplikaci nitrožilní narkózy