Radon

  • chemická značka: Rn
  • název: - český: Radon, - anglický: Radon, - latinský: Radon
  • původ názvu: název prvku pochází z původního označení radiová emanace
  • doba objevu: radon objevil v roce 1900 Friedrich Ernst Dorn při studiu radia. Plyn byl izolován v roce 1910, jméno radon je oficiální až od roku 1923.
  • získávání v době objevu: radon se získává jako vedlejší produkt při zpracování uranových rud, vzniká rozpadem několika radioaktivních prvků, především radia
  • použití v době objevu: radon se zpočátku využíval ve zdravotnictví, oblíbené byly lázně s radonovou vodou
  • naleziště v době objevu: radon vzniká rozpadem radioaktivních prvků, především radia, jeho největší výskyt je proto v oblastech uranových dolů. Vysoká koncentrace radonu se objevuje v nevětraných místnostech u domů, kde chybí podlahová izolace nebo byly použity nevhodné stavební materiály (např. panely z elektrárenského popílku s vyšším obsahem radia)
  • naleziště v Čechách v době objevu: Jáchymov