JEDOVATÉ LÉČIVÉ ROSTLINY

Jedovaté rostliny jsou pro člověka, zvláště pro děti, velmi nebezpečné. Mohou způsobit bolest hlavy a břicha, zvracení, průjem, malátnost, bezvědomí, zástavu dechu i smrt.

Protože se mezi léčivými rostlinami vyskytují také rostliny jedovaté, netrhejte v žádném případě rostliny a nejezte plody, které neznáte!

Sbírejte jen ty léčivé rostliny, které bezpečně poznáte!

Pokud dojde k otravě jedovatou rostlinou, je nutné ihned zavolat lékaře na čísle 112 nebo 155.

Do doby příjezdu lékaře je také vhodné vyvolat zvracení (pouze v případech, kdy je jedinec při vědomí) a dát lékaři rostlinu, nebo tu část (list, květ, plod), která otravu vyvolala.

Jedovaté rostliny, se kterými se můžeme setkat při sběru lesních plodů:

Pro sběr lesních plodů platí, že sbíráme jen plody, které bezpečně poznáme. Neznámé plody neochutnáváme a raději se jim vyhneme.

Konvalinka vonná
Otravy konvalinkou vonnou nejsou příliš časté. Většinou k nim dochází po požití plodů. Otrava se projevuje nevolností, zvracením, průjmem, v těžších případech omámením, závratěmi, křečemi, srdeční slabostí a zástavou srdce.

Rulík zlomocný
Otrava se projevuje nejprve pocitem sucha v ústech, ztrátou schopnosti zaostřit zrak až oslepnutím, zrychleným pulsem a neklidem (otrávený křičí a má halucinace), poté dochází k malátnosti, komatu, krevní tlak je nízký, dýchání povrchní, končetiny studené a postupně dochází ke smrti.

Vraní oko čtyřlisté
Celá rostlina je prudce jedovatá, zvláště její tmavě modré bobule (pozor na záměnu s plodem borůvky černé!). Otrava se projevuje zvracením, průjmem, bolestmi hlavy a malátností.

Jedovaté rostliny rostoucí na zahrádkách:

Bledule jarní
Tato rostliny obsahuje prudce jedovaté látky, největší množství je obsaženo v cibuli. Otrava se projevuje zvýšeným sliněním, zvracením, průjmem a celkovou slabostí.
Bledule jarní je zařazena do kategorie ohrožených druhů, proto je zakázáno ji ve volné přírodě trhat nebo ničit.

Sněženka předjarní
Tato rostliny obsahuje prudce jedovaté látky, největší množství je obsaženo v cibuli. Otrava se projevuje zvýšeným sliněním, zvracením, průjmem a celkovou slabostí.
Sněženka předjarní je zařazena do kategorie ohrožených druhů, proto je zakázáno ji ve volné přírodě trhat nebo ničit.

Léčivé rostliny, které mohou vyvolat podráždění kůže:

Andělika lékařská
Slabě jedovatá šťáva, která vytéká z čerstvé rostliny, může způsobit u citlivých osob vyrážku, pokud takto potřísněnou kůži vystavíme slunečnímu světlu.

Kopřiva dvoudomá
Žahavé chloupky, které pokrývají celou rostlinu, obsahují jed způsobující na kůži alergickou vyrážku.

Léčivé rostliny, které jsou silně jedovaté

Jmelí bílé
Jmelí bílé má velmi silné účinky, proto raději užíváme jen originální přípravky z lékárny a dbáme rad lékaře. Neodborné užívání může způsobit bezvědomí i smrt.

Kostival lékařský
Kořen kostivalu lékařského obsahuje jedovatou látku, která může poškodit játra. Z těchto důvodů je užívání kostivalového čaje zcela nevhodné.

Mírně jedovaté rostliny

U těchto rostlin musíme dbát na správné užívání. Protože neodborné, dlouhodobé nebo nadměrné užívání může vyvolat otravu. V nejlepším případě je dobré poradit se s lékařem o vhodném způsobu použití těchto rostlin.

Hloh obecný
Hloh obecný sice není jedovatý, ale dlouhodobé pití čajů a čajových směsí může způsobit poruchy krevního tlaku.

Jehlice trnitá
Kořen jehlice trnité obsahuje látky s velmi silným léčivým účinkem. Proto jehlici trnitou neužíváme dlouhodobě a nadměrně.

Jeřáb obecný
Jeřabiny obsahují látku, která je mírně jedovatá. Proto užívání jeřábu obecného raději konzultujeme z lékařem a nikdy ho neužíváme dlouhodobě nebo v nadměrných dávkách.

Kokoška pastuší tobolka
V nadměrných dávkách je kokoška pastuší tobolka jedovatá a může způsobit bezvědomí a obrnu.

Komonice lékařská
Dlouhodobé a nadměrné užívání komonice lékařské může způsobit bolesti hlavy, závratě nebo ochrnutí.

Kozlík lékařský
Dlouhodobé a nadměrné užívání kořene kozlíku způsobuje nevolnost, bolesti hlavy a poruchy srdeční činnosti.

Kuklík městský
Oddenek kuklíku obsahuje mírně jedovatou látku, proto jeho nadměrné a dlouhodobé užívání může způsobit bolest hlavy nebo nevolnost.

Levandule lékařská
Dlouhodobé nebo nadměrné užívání levandule může vyvolat zvracení, nevolnost a bolest hlavy.

Maceška trojbarevná
Dlouhodobé nebo nadměrné užívání macešky může vyvolat nevolnost, zvracení nebo malátnost.

Mařinka vonná
Mařinka vonná obsahuje látku, která při dlouhodobém nebo nadměrném užívání způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě nebo dokonce poškození jater, zástavu dechu a smrt.

Máta peprná
Dlouhodobé nebo nadměrné užívání máty může vyvolat změnu srdeční činnosti, proto mátu peprnou nikdy nepodáváme lidem s vysokým krevním tlakem, lidem alergickým na mentol a malým dětem.

Mochna nátržník
Mochna nátržník obsahuje velké množství látky, která muže vyvolat při dlouhodobém nebo nadměrném užívání zvracení a nevolnost.

Pelyněk pravý
Dlouhodobé nebo nadměrné užívání pelyňku může způsobit otravu, které se projeví zvracením, bolestmi hlavy, bezvědomím nebo i ztrátou rozumových schopností.
Těhotné a kojící ženy pelyněk v žádné případě nesmí užívat!

 

Léčivé rostliny, které obsahují jedovaté látky jen v některých svých částech:

Bez černý
Čerstvé plody, kůra a listy bezu černého jsou mírně jedovaté, mohou způsobit zvracení, průjem a celkovou malátnost.

Mák vlčí
Mák vlčí obsahuje mléko, které je slabě jedovaté. Proto při požití nadměrného množství makoviček, stopek nebo listů může dojít k otravě, která se projeví zvracením, bolestí břicha nebo bezvědomím.

Jitrocel kopinatý
Semena jitrocele obsahují slabě jedovatou látku.