JEDOVATÉ LÉČIVÉ ROSTLINY

Léčivé rostliny obsahují kromě látek nezbytných pro svůj život (sacharidy, organické kyseliny,…) také látky, které mají již v malých dávkách intenzivní účinky (alkaloidy, glykosidy, silice, třísloviny,…). Tyto látky se označují jako látky toxické.

Přesnou hranici mezi toxickými a netoxickými léčivými rostlinami nelze spolehlivě stanovit. Některé netoxické rostliny mohou vyvolat při nadměrném nebo dlouhodobém užívání otravu a naopak, mnohé toxické léčivé rostliny jsou v léčitelství velmi účinnými léky, musí být ale velmi přesně dávkovány lékařem.

PŘÍZNAKY OTRAVY

Rostlinné jedy způsobují poškození:
(Přesnější příznaky otravy jednotlivými rostlinnými drogami lze nalézt v části určené pro žáky - Pozor na jedovaté rostliny!)

NERVOVÉHO SYSTÉMU:

•  slabost

•  poruchy vědomí (malátnost, ospalost, bezvědomí)

•  bolesti hlavy

•  křeče

•  ochrnutí

•  zástavu dechu

•  poškození ušních a očních nervů

•  smrt

DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ:

•  zpomalení dechu, zrychlený povrchní dech

•  zneprůchodnění dýchacích cest

•  alergické reakce

SRDCE

OBĚHOVÉHO SYSTÉMU:

•  pokles krevního tlaku (hůře hmatný až nehmatný puls, zmodrání)

KRVE

•  změny krevní srážlivosti

JATER A LEDVIN

ZAŽÍVACÍ PORUCHY:

•  zvracení

•  zácpa

•  průjem

•  poškození sliznice

•  nevolnost

KŮŽE:

•  podráždění kůže

•  zarudnutí

•  tvorba puchýřů

•  citlivost kůže na sluneční záření (fototoxicita)

OBECNÉ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

Pokud dojde k intoxikaci léčivou rostlinou, je nutné zahájit první pomoc:

•  zajistit základní životní funkce a průchodnost dýchacích cest

•  přerušit styk postiženého s jedovatou látkou

•  při požití provokovat zvracení (nepoužíváme při poruchách vědomí)

•  zajištění vzorku (rozumíme takovou část rostliny, která umožní její identifikaci – listy, květ, plod)

•  okamžitý transport postiženého k lékaři

Prevence

Velmi důležitou úlohu první pomoci hraje prevence, neboli předcházení otravám:

•  Podstatným bodem je znalost rostlin ve svém okolí a neustálá snaha upozorňovat děti na nebezpečí intoxikace.

•  Rostlinnou drogu uchovávat v popsaných obalech a nádobách, aby nedošlo k její záměně.

•  Toxické léčivé rostliny skladovat mimo dosah dětí.

•  U velmi toxických drog respektovat dávkování určené lékařem.