Úvod

Všeobecné informace:

Sekce chemie je součástí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a sídlí v Brně na ulici Poříčí 7 (mapa). Lokalita je výborně dostupná prostředky městské hromadné dopravy. Z autobusvého nádraží u hotelu Grand a z nádraží vlakového se sem dostanete tramvají č. 2 (směr Modřice), od autobusového nádraží Zvonařka autobusem č. 84 (směr Stará osada) a z centra města z ulice České tramvají č. 5 (směr Ústřední hřbitov), 6 (směr Starý Lískovec) a 7 (směr Bohunice).

Kontaktním místem jak pro stávající studenty, tak i pro uchazeče o studium, je studijní oddělení Pedagogické fakulty MU. Zde je možno vyřídit veškeré záležitosti týkající se všech forem studia a obdržet komplexní informace související s jeho programem a podmínkami jeho úspěšného absolvování. Studijní oddělení je k dispozici všem zájemcům v úředních hodinách v budově na ulici Poříčí 9.

Informace pro uchazeče:

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity umožňuje zájemcům absolvování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná. Prezenční forma studia je založena převážně na kontaktní výuce, kombinovaná forma studia spočívá v samostudiu doplněném konzultacemi s vyučujícími a kontaktní výuka je zpravidla soustředěna do bloků.

Přijímací zkouškou pro uchazeče o nejběžnější bakalářské studium je test studijních předpokladů. Tento test zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se ze 70 otázek členěných do 7 subtestů po 10 otázkách. Jedná se o testování verbálního, symbolického, numerického a kritického myšlení, analytického myšlení a úsudků, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Probíhá obvykle v květnu...(více informací o studiu).


  • Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Sekce chemie,
  • Pedagogická fakulta MU,
  • 603 00 B r n o,
  • Poříčí 7 (mapa)