FENOMÉN KNIHA  2oo4
 úvod
 vystavené práce
FENOMÉN KNIHA 2004

S masovým rozšířením digitálních technologií se začalo říkat, že kniha je ohrožený druh. (Osobně se mi zdá, že ohrožený druh je spíš čtenář.) Dokud ale na planetě žijí druhy jako básník lyrik, romanciér, povídkář, kniha nevymře.

Aby však bylo o texty v knihách náležitě postaráno, spojují se odpradávna slovesní tvůrci s malíři, ilustrátory, písaři, tiskaři, grafiky, knihaři a s umělci podobného zaměření. Společným úsilím vytvářejí díla, která mají vzdorovat všemožným technickým vynálezům a informačním infektům i afektům. Otázka je ovšem stále živá: jak pomoci knize přečkat všechny potopy a požáry, červy nebo čistky, veškeré smutné prognózy a nepřízně doby?

Jedna německá galerie nabízí již několik let těžké, naleštěné folianty vyrobené z ušlechtilých, stabilních materiálů z celého světa: jsou to knihy z vápence, z žuly, z mramoru, z ruly - jak kdo chce. Jiří Kratochvil, laureát ceny Karla Čapka, mi tu svou cenu nedávno předvedl - je celá z bronzu, jak jinak. - Viděli jsme již ledacos: knihy v konzervách, knihy ze dřeva, psalo se na kůru, na želví krunýře, do hlíny, do plechu, na sklo. Píše se po zdech, po těle i do nebeské tmy, v mořských hlubinách i ve vesmíru. Lidé se neustále předstihují ve velikostech a tvarech knih.

Kniha již zdaleka neplní jen svou funkci uchovávat a přenášet věcné a estetické informace. Kniha je radost. Kniha je radostné poselství od člověka k člověku. Kniha není objekt vržený do neznáma. Oba póly - autoři i příjemci - jsou spolu spojeni. Jsou spřízněni volbou: společně dotvářejí dílo, které by bez těch druhých na opačném konci pozbylo smyslu. Umělec svému čtenáři a divákovi, čtenář svému tvůrci dáváme na vědomí, že ještě stále máme partnera pro dialog. A je to tak dobře, potřebujeme se navzájem. Kniha, ať už její podoba byla, je a bude jakákoli, z lidského světa nevymizí. I tato skromná výstava a soutěž s neskromnými výsledky mi dávají věřit, že kniha dosud není ohrožený druh.

Zbyněk Fišer
V Brně v květnu 2004

 úvod   vystavené práce