Média ve výtvarném umění - stará

V současné době se v procesu digitalizace ztrácejí mnohé analogové postupy a řemeslné dovednosti, které ještě pře pár lety byly součástí výuky. Některé praktické aktivity jsme si zopakovali v rámci série workshopů se symbolickým názvem “Stará méia”. Jde o výrobu ručního papíru, jednoduché knižní vazby a analogovou fotografii, kde jsme použili historické deskové fotoaparáty.Tyto stránky slouží jako webová podpora pro ty, kteří by si tyto techniky chtěli vyzkoušet. Najdete zde video, které popisuje průběh práce, výsledné práce studentů a krátké texty, které rovněž psali studenti v rámci reflexe prožitých workshopů.

 

“Výroba papíru je poměrně náročná a pro naše podmínky těžko realizovatelná – nejprve je třeba oloupat kůru rostliny, lýko vyprat, vybělit a vyvařit, vlákna rozcupovat palicemi, klížit papír ve speciálním odvaru,”…

“Výroba papíru je poměrně náročná a pro naše podmínky těžko realizovatelná – nejprve je třeba oloupat kůru rostliny, lýko vyprat, vybělit a vyvařit, vlákna rozcupovat palicemi, klížit papír ve speciálním odvaru,”…

Revoluce ve vizuálním umění, která ovlivnila všechny jeho části, se odehrála zejména vstupem fotografie do pole vizuálních prostředků. Právě fotografie, která umožňovala nekonečné množství zvětšenin, inspirovala Waltra Benjamina k napsání slavné eseje „Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti.“

“…

Legacy Media

In the course of human society and culture development, many technologies have been invented that make our lives easier. In addition to facilitating work processes, technological advances also lead to abandoning handicraft. Handicraft has become a marginal and exclusive phenomenon, and in many cases it transmuted into specific forms of art.