Vatikánská muzea I. - ...do Síní Raffaelových (fresky Disputace o Nejsvětější svátosti a Athenská škola - s pracemi započato roku 1508 a dokončeno po 16 letech...)

GATE ROMA

Archivovana verze z webu KVV PdF