zpět obsah zpět obsah
0.0.1   Brána Svatého Města ŘÍMA otevřená : slovo autora
1.0.0

  Doprovodná podrobná textová informace s interaktivními odkazy

TEXT
 

MAPY, PLÁNY A VIDEO:

 
1.1.0   ANTICKÝ ŘÍM - schematická mapa ... RomAntic.gif (2449 bytes)
1.1.1   Orientační plán středu ŘÍMA ... roma01.gif (2464 bytes)
1.2.0   ...do kaple San Ivo alla Sapienza... San Ivo
1.2.1   San Ivo - plánek půdorysu ... SanIvoPlan.gif (2211 bytes)
1.3.0   Od věže San IVO alla Sapienza do  interiéru PANTHEONU.. Panteon
1.4.1   Zmenšeno: Celkový plán římských for včetně Palatinu, Kolossea a blízkého okolí... RomFora Map Mala
1.4.2   Zvětšeno na střední velikost: Celkový plán římských for včetně Palatinu, Kolossea a blízkého okolí... RomFora Map Stredni
1.4.4   Římskými fory od oblouku Septima Severa... na Forum
1.4.6   Od Kolossea do kostela sv. Kosmy a Damiána... Cosma Damiano
1.5.2   Detaily reliéfů Trajanova sloupu... detail Trajan
1.6.2   Vatikánská muzea I. - ve sbírkách antického sochařství... 1 Vatikánská muzea
1.6.3   Vatikánská muzea I. - do Síní Raffaelových 1 Stanze Raffael
1.6.4   Vatikánská muzea I. - ze Síní do Sixtinské kaple... 1 Sixtinská kaple
1.7.0   V kostele sv. Ignáce (barokní iluzívní fresky) sv. Ignác
1.7.1   S. Ignazio, celkový pohled na fresku A. Pozza
1.7.3   Il Gesú, první jezuitský chrám... Il Gesú
1.7.4   Michelangelův Mojžíš v S. Pietro in Vincoli Mojžíš
1.8.1   Raně křesťanské baziliky I. - S. Maria Maggiore.. 1 Maggiore
1.8.2   Raně křesťanské baziliky I. - S. Giovanni in Laterano.. 1 Lateran
1.9.4   Rozloučení pohledem na kopuli sv. Petra kopule
  zpět obsah zpět obsah
Archivovana verze z webu KVV PdF